aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Sexagesima | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
11e van de zomer, 28 augustus 2022
Lucas 14,1-14
Vertaling
1Het geschiedde toen hij naar het huis ging van een van de leiders der Farizeeën,
op sabbat, om brood te eten.
En zij hielden hem scherp in het oog.
2Zie een waterzuchtig mens stond voor hem.
3En Jezus zei tegen de wetgeleerden en de Farizeeën:
'Is het toegestaan op de sabbat te genezen of niet?'
4Maar zij waren stil.
Hij greep hem vast, genas hem en liet hem los.
5En tegen hen zei hij:
'Als een zoon of een rund van een van u in een put valt
dan haalt u hem er toch meteen uit ook al is het  sabbat?'
6En zij waren niet in staat daarop antwoord te geven.
7Hij sprak tot de genodigden een parabel
toen hij zag hoe zij de voorste zetels uitkozen en zei:
8'Wanneer je door iemand ben uitgenodigd voor een bruiloft
ga dan niet zitten op een stoel vooraan.
Misschien is er door hem iemand uitgenodigd die belangrijker is dan jij.
9En dan komt  degene die jou en hem heeft uitgenodigd
en zal tegen je zeggen:
'Maak plaats voor hem.'
en dan zal jij met schaamte beginnen de laatste plaats te nemen.
10Maar wanneer je uitgenodigd bent,
ga dan en ga zitten op de laatste plaats.
Dan zal, wanneer degene die je uitgenodigd heeft komt, hij tegen je zeggen:
'Vriend kom hogerop.'
Dat zal jou tot eer strekken
tegenover allen die met jou aanliggen.
11Want ieder die zichzelf verhoogt zal vernederd worden
en wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden
12Ook zei hij tegen degene die hem uitgenodigd had:
als je een maaltijd of een feestmaal geeft,
roep dan niet je vrienden, noch je broers, noch je verwanten
en ook geen rijke buren want zij zullen op hun beurt jou uitnodigen
en zo ontvang je iets terug.
13Maar als je een ontvangst houdt
nodig dan armen uit, kreupelen, lammen, blinden.
14En je zult zalig zijn want zij kunnen je niets terug doen.
Het zal je beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen.'
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij 11e van de zomer
Laatste wijziging 9 Jun 2022 11:22:36
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 14,7-14 [Evangelie] , Luc. 14,7-14 [Evangelie] , Luc. 14,1-15 [Evangelie] , Luc. 14,1-11 [Luthers leesrooster] Terwijl hij komt....

11e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Deut. 24,17-22 [OT]
Luc. 14,1-14 [Evangelie]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 268; Colofon