aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
8e van de zomer, 7 augustus 2022
Lucas 12,32-41
En jullie...houd je gereed...!
Vertaling
32Vrees niet, kudde die zo klein is,
want het heeft jullie Vader behaagd
aan jullie het koninkrijk te geven.
33Verkoop dan je bezittingen
en geef ze weg tot barmhartigheid1 .
Maak jezelf geldbuidels,
die niet verouderen,
een onaantastbare2 schat in de hemelen,
waar geen dief bij komt,
of mot die verteert.
34Want waar je schat is,
daar zal ook je hart zijn.
35Houden jullie dan je kleren opgeschort3
en de lampen brandend.
36En jullie...., wees gelijk aan mensen,
die hun eigen heer verwachten,
wanneer hij van(wege)4 de bruiloftsdagen opbreekt,
opdat als hij komt en aanklopt,
zij direct voor hem zullen opendoen.
37Gelukkig deze knechten,
die de heer, als hij komt,
wakende zal bevinden.
Amen, ik zeg jullie,
dat híj dan zijn kleren zal opschorten,5
en hén laat aanliggen,
en langsgaande
zal hij hen aan tafel bedienen.6
38En ook in het tweede of derde deel
van de wacht (in de nacht),
als hij dan komt en het zó bevindt,
gelukkig zijn die.

39Maar weet dit wel:
als de huiseigenaar
geweten had,
op welk uur de dief komt,
dan had hij (in) zijn huis niet laten inbreken7
40En jullie...houd je dan gereed,
want op het uur dat je er niet mee rekent,
komt de Mensenzoon.
41Petrus evenwel zei:
Heer, is het tot ons dat u deze gelijkenis spreekt,
of ook tot allen?8
Noten
1let. aalmoezen
2of: onuitputtelijk
3let. de heupen omgord
4'ek' kan ook oorzaak aanduiden
5omgorden, zie ook v.35
6deze handelwijze van de heer is wel zeer verwonderljk, zie voor het tegenovergestelde Lucas 17:7-10
7let. doorgraven
8eigenlijk loopt de pericoop tot vers 40, maar om aan te geven dat er nog een discussie op volgt is dit vers erbij getrokken, cliffhanger naar volgende week zondag.
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij 8e van de zomer
Laatste wijziging 9 Jun 2022 11:18:01
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 12,22-40 [Evangelie] , Luc. 12,35-40 [Evangelie] De komst van de mensenzoon, Luc. 12,35-40 [Evangelie] , Luc. 12,32-40 [Evangelie] , Luc. 12,35-40 [Evangelie] , Luc. 12,33-48 [Evangelie] , Luc. 12,32-40 [Evangelie] , Luc. 12,35-40 [Evangelie]

8e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 65,17-25 [OT]
Luc. 12,32-41 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 940; Colofon