aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
6e van de zomer, 24 juli 2022
Lucas 11,1-13
Vertaling
1Het gebeurde
terwijl hij op een plaats aan het bidden was.
Toen hij ophield,
zei een van zijn leerlingen tot hem:
Heer, leer ons bidden,
zoals ook Johannes (het) zijn leerlingen leerde.
2Hij zei tot hen:
Wanneer jullie bidden, zeg dan:
Vader,
laat geheiligd zijn jouw naam,
laat komen jouw koningschap,
3ons brood voor de dag van morgen,
geef het ons nog vandaag,
4laat onze misstappen los,
want ook wij laten los al wie ons iets schuldig zijn,
en breng ons niet in beproeving.

5Hij zei tot hen:
Wie van jullie heeft een vriend
en gaat te middernacht naar hem toe
en zegt tot hem:
Vriend, leen mij drie broden,
6want een vriend van me kwam van de weg af bij me
en ik heb niets om hem voor te zetten.
7Die daar binnen zal ten antwoord zeggen:
Val me niet lastig,
de deur is al gesloten
en mijn kinderen zijn met mij te bed;
ik kan niet opstaan en ze jou geven.
8Ik zeg jullie:
stond hij al niet op en gaf ze hem
omdat het zijn vriend is,
dan zal hij, door zijn schaamteloosheid gewekt,
hem geven zo veel hij nodig heeft.

9Ook zeg ik jullie:
Vraag en jullie zal gegeven worden,
zoek en jullie zullen vinden,
klop en jullie zal opengedaan worden.
10Want al wie vraagt, ontvangt,
wie zoekt, vindt
en voor wie klopt, wordt opengedaan.
11Welke vader onder jullie
van wie de zoon een vis vraagt,
geeft hem in plaats van een vis een slang,
12of, vraagt hij een ei,
geeft hem een schorpioen?
13Weten jullie met boosaardigheden behept
al goede gaven te geven aan je kinderen,
hoeveel te meer zal de Vader uit de hemel
heilige geest geven aan wie hem (daarom) vragen!
Afdrukken | vertaling door Klaas Holwerda | bij 6e van de zomer
Laatste wijziging 9 Jun 2022 11:14:52
Reacties:
harrypals: reactie als eerste aangewezen corrector, op de valreep [2022-07-23 11:24:44]
Een goed voorleesbare vertaling, voldoende dichtbij de grondtekst en tegelijk in goed verstaanbaar Nederlands
een enkele kanttekening:
— vs. 3: vertaling van 'epiousion': de extra —i— t.o.v. 'epiousa' brengt mij eerder bij de vertaling 'het nodige (brood)'
— vs. 3: 'kath' hemeran' toch eerder 'dagelijks'
— vs. 4: ik zou ook 'autoi' uitdrukkelijk vertalen: 'wij zelf'
— vs. 4: 'wie ons iets schuldig is' — niet meervoud '... zijn'
— je zou in de vss. 5, 11 en 12 futuraal kunnen vertalen, net zoals je in vs. 13 gedaan hebt

Andere vertalingen: Luc. 11,1-13 [Evangelie] Leer ons bidden, Luc. 11,1-13 [Evangelie] , Luc. 11,1-13 [] , Luc. 11,1-13 [Evangelie] Leren bidden, Luc. 11,1-13 [Evangelie] , Luc. 11,1-13 [Evangelie] , Luc. 11,1-13 [Evangelie] , Luc. 11,1-13 [Evangelie]

6e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Gen. 18,16-33 [OT]
Luc. 11,1-13 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 20; Colofon