aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5e van de zomer, 17 juli 2022
Lucas 10,38-42
Inleiding
De twee zusters
Vertaling
38Toen1 ze verder trokken ging Hij een zeker dorp in;
waar Hij door een vrouw die Marta2 heette werd ontvangen (in haar huis3 ).
39Zij nu had een zuster, Maria genaamd,
en zij luisterde, gezeten aan de voeten van de Heer4 , naar zijn verhaal.
40Maar Marta werd in beslag genomen door het vele bedienen.
Ze stond op en zei:
Heer, kan het U niet schelen dat mijn zus de bediening alleen aan mij overlaat?
Zeg maar tegen haar
dat ze mij moet helpen.
41De Heer zei tegen haar:
Marta, Marta,
je bent zo bezorgd en je maakt je druk over zoveel dingen5 .
42Weinig is nodig, slechts één ding;6
Maria heeft het goede deel gekozen7 ,
en dat zal haar niet worden ontnomen.
Noten
1De HSV begint met ‘Het gebeurde, toen …’  in navolging van het καὶ ἐγένετο uit latere tekstversies. Ontbreekt in oude versies.
2In Joh. 11:1-2 wordt uitgelegd dat zij zusters waren van Lazarus en in Betanië woonden. Maria zou Jezus met olie gezalfd hebben. Marta betekent ‘dame, meesteres’, Het huis is van haar, zij is er de baas. Maria komt van מִרְיָם ‎mogelijk van מְרִי‎ opstandig, of ‘gewenst kind’, ‘bitter’, ‘sterke watereren’ of uit Egyptisch (via Mariamne) Geliefde / Vereerster van Amon.
3Ontbreekt in 𝔓 45.75 B sa
4van Jezus (latere teksten).
5Het πολύς, de vele dingen slaat op de uitgebreide bediening van v. 40.
6Welk ding? Niet de vergankelijke zaken. Het Koninkrijk van God? De plannen met Jeruzalem? Gerechtigheid?
7Zorgen of luisteren?
De twee zussen komen voor in het evangelie volgens Lucas en het evangelie volgens Johannes. In Lucas 10:38-42 is Marta degene die hard door blijft werken (zij is de gastvrouw) terwijl haar zus Maria aan de voeten van Jezus naar hem zit te luisteren. Als Marta bij Jezus klaagt dat zij al het werk in haar eentje moet doen, zegt Jezus dat Maria het beste deel gekozen heeft. In Johannes 11:1-44 rent Marta hard naar buiten om Jezus te ontmoeten, als hun broer Lazarus gestorven is. Maria blijft dan thuis, en gaat pas later naar Jezus toe. Heeft Maria de woorden over onthechting beter begrepen?
Afdrukken | vertaling door Peter | bij 5e van de zomer
Laatste wijziging 9 Jun 2022 11:13:10
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 10,38-42 [Evangelie] , Luc. 10,38-42 [Evangelie] Het ene nodige, Luc. 10,38-42 [Evangelie] verdeeld en onverdeeld dienen, Luc. 10,38-42 [Evangelie] , Luc. 10,38-42 [Evangelie] ...of één., Luc. 10,38-42 [Evangelie]

5e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Sam. 1,1-20 [OT]
Luc. 10,38-42 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 71; Colofon