aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
8e van de zomer, 7 augustus 2022
Jesaja 65,17-25
Vertaling
17Want zie mij die een nieuwe hemel en een nieuwe aarde aan het scheppen ben.
Er zal niet aan de vroegere [benauwdheden] gedacht worden,
het zal niet tot het hart opstijgen,
18maar wees blij en bejubel voor altijd
wat Ik aan het scheppen ben,
want zie mij die Jeruzalem tot gejubel aan het scheppen ben
en haar volk tot blijdschap.
19Ik zal jubelen over Jeruzalem
en Ik zal blij zijn over mijn volk.
In haar zal het geluid van geween niet meer gehoord worden
noch het geluid van hulpgeroep.
20Er zal vandaaruit geen zuigeling meer zijn van [enkele] dagen
noch een grijsaard die zijn dagen niet vol maakt,
want een jongen zal als honderdjarige sterven;
wie de honderd jaar niet haalt, moet wel vervloekt zijn,
21Ze zullen huizen bouwen en bewonen,
Ze zullen wijngaarden planten en de vrucht ervan eten.
22Ze zullen niet bouwen, en dat dan een ander het zal bewonen,
Ze zullen niet planten, en dat dan een ander ervan zal eten
Want als de dagen van het geboomte zijn de dagen van mijn volk.
en het werk van hun handen zullen mijn uitverkorenen als gaven brengen.
23Ze zullen zich niet tevergeefs afmatten
Ze zullen niet baren voor onverhoedse verschrikking,
want nazaten van gezegenden van JHWH zijn zij
en hun spruiten met hen.

24Het zal zijn:  
voordat zij roepen, dat Ik zal antwoorden,
zij nog aan het spreken zijn, dat Ik zal horen.
25De wolf en het lam zullen gelijktijdig weiden,
de leeuw zal net als het rund stro eten,
de slang heeft stof tot zijn voedsel.
Zij zullen geen kwaad doen, ze zullen geen verderf aanrichten
op heel mijn heilige berg, zegt JHWH.
Afdrukken | vertaling door Nico Riemersma | bij 8e van de zomer
Laatste wijziging 31 May 2022 19:44:19
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 65,17-25 [OT] Hemel en aarde nieuw, Jes. 65,17-25 [OT] Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, Jes. 65,17-25 [OT-alt] De hemel nieuw en de aarde nieuw, Jes. 65,17-25 [OT] , Jes. 65,17-25 [OT] , Jes. 65,17-25 [OT] , Jes. 65,17-25 [OT] , Jes. 65,17-25 [OT] , Jes. 65,17-23 [OT-alt]

8e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 65,17-25 [OT]
Luc. 12,32-41 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 156; Colofon