aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
7e van de zomer, 31 juli 2022
Prediker 2,1-11
Inleiding
Vertaling van Panc Beentjes
Vertaling
1Ik zei bij mezelf:
Kom, laat ik je aan een test onderwerpen1
door middel van vreugde en door acht te slaan op het goede;
maar zie, zelfs dat is leegte.
2Van lachen zei ik: ‘Het is dwaasheid’
en van vreugde: ‘Waartoe dient het?’
3Ik ging bij mezelf te rade
door mijn lichaam te stimuleren met wijn
– mijn hart gaf leiding in wijsheid –  
en door dwaasheid te omarmen,
totdat ik zou zien
wat mensenkinderen het beste kunnen doen onder de hemel zolang ze leven.2
4Ik heb grootse dingen tot stand gebracht:
Ik heb huizen gebouwd,
ik heb wijngaarden geplant,
5ik heb tuinen en parken aangelegd
en daarin allerlei vruchtbomen geplant.
6Ik heb waterbekkens aangelegd
om van daaruit een woud met uitspruitende bomen te bevloeien.
7Ik heb me slaven en slavinnen verworven
en kinderen des huizes waren/werden ze voor mij.3
Ook had ik een rijk bezit aan groot— en kleinvee,
meer dan degenen die vóór mij in Jeruzalem geweest zijn.
8Ik heb ook zilver en goud bijeengebracht,
persoonlijke bezittingen van koningen en van provincies;
ik heb zangers en zangeressen geregeld,
alsmede zaken waarop mensen zich verheugen:4
9Ik werd gaandeweg rijker5
dan allen die vóór mij in Jeruzalem geweest zijn,
tevens bleef mijn wijsheid bij mij.
10En niets van wat mijn ogen verlangden ontzegde ik ze.
Niet hield ik mezelf weg van elke vreugde.
Ja, ik verheugde me over al mijn gezwoeg
en dat was mijn aandeel voor al mijn gezwoeg.
11Maar toen ik mij wendde tot alle zaken die mijn handen hadden gemaakt
en het gezwoeg waarmee ik had gezwoegd om het tot stand te brengen,
zie, alles was leegte en najagen van wind.
Er is geen voordeel onder de zon.
Noten
1Wanneer we de werkwoordsvorm אנסכה handhaven, hebben we te maken met een tamelijk ongewoon suffix 2e enkelvoud (כה in plaats van ך). Zie P. Joüon, Grammaire de l’Hébreu biblique, Rome 1923 (repro 1965), § 61 i.
2 Letterlijk: ‘het aantal dagen van hun leven’; menig vertaling heeft ‘het korte aantal dagen’.
3Ook is mogelijk: ‘en kinderen des huizes waren er voor mij’. Dan wordt er een andere groep bedoeld: de kinderen van die slaven en slavinnen die daar zijn geboren. Maar daarvoor wordt meestal de collocatie ילידי בית gebruikt (Gen. 14:14; 17:12; 23:27; Lev. 22:11).
4 Het woord שִׁדָּה וְשִׁדֹּות is een hapax legomenon. De betekenis ervan is uiterst onzeker. Dat blijkt al uit de oude Versiones. Waar de NBV ‘vele vrouwen’ vertaalt, heeft de Septuagint het over ‘wijnschenkers en wijnschenksters’, de Vulgaat het over ‘bokalen en kruiken ten dienste van het wijnschenken’, terwijl de Targum ‘baden en badhuizen’ heeft gekozen. The Dictionary of Classical Hebrew VIII, 268 geeft een keuze tussen ‘bijvrouw’ of ‘sierkast’.
5Letterlijk: ‘ik werd rijker/groter en ging door’ (יסף).
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij 7e van de zomer
Laatste wijziging 31 May 2022 19:43:03
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Pr. 2,1-11 [OT] , Pr. 2,1-11 [OT] , Pr. 2,1-11 [OT] , Pr. 2,10-26 [OT] , Pr. 2,1-11 [OT]

7e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Pr. 2,1-11 [OT]
Luc. 12,13-21 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 415; Colofon