aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5e van de zomer, 17 juli 2022
1 Samuël 1,1-20
Vertaling
1Er was een man uit Ramatajim-Zofim, uit het gebergte van Efraïm.
Zijn naam was Elkana, de zoon van Jeroham, de zoon van Elihu, de zoon van Tohu, de zoon van Zuf, een Efrathiet.
2Hij had twee vrouwen.
De naam van de ene Hanna, de naam van de andere Penina.
Penina had kinderen,
Hanna had geen kinderen.
3Die man placht op te gaan uit zijn stad op de jaarlijksegfeestdagen
om zich neer te buigen voor— en te offeren aan JHWH der hemelse machten in Silo.
Daar waren de zonen van Eli, Hofni en Pinehas,
zij waren priesters voor JHWH.

4Het was zo'n dag dat Elkana offerde,
dan gaf hij Penina zijn vrouw en al haar zonen en dochters offerdelen
5maar aan Hanna gaf hij een deel voor haar zelf,
omdat hij Hanna liefhad
maar JHWH had haar schoot gesloten.
6Haar rivale krenkte haar
ja krenkte haar om haar woedend te maken
omdat JHWH haar schoot gesloten had.
7Zo deed hij jaar na jaar met haar opgaan naar het huis van JHWH
zo krenkte zij haar
zij weende en at niet.
8Dan zei Elkana haar man tot haar:
Hanna, waarom ween je en waarom is het zo slecht met je gesteld?
Ben ik voor jou dan niet goed...meer dan tien zonen?
9Toen stond Hanna op na het eten en drinken in Silo
— Eli de priester zat op de zetel bij de deurposten van de tempel van JHWH
haar ziel was bitter-
Zij bad tot JHWH.
Zij weende en weende.
11Zij deed een gelofte.
Zij zei:
JHWH van de hemelse machten,
wil toch zien hoe je dienstmeisje gebogen gaat.
Wil mij gedenken, je dienstmeisje niet vergeten
en je diensmeisje mannelijk zaad geven.
Dan geeft ik hem aan JHWH al de dagen van zijn leven.
Een scheeermes zal op zijn hoofd niet komen.
12Het was toen zij alsmaar bad voor het aangezicht van JHWH
Eli bezag haar mond
13Hanna sprak in haar hart
slechts haar lippen bewogen
haar stem was niet te horen —
dat Eli haar voor beschonken hield.
14Eli zei tot haar
Hoe lang nog gedraag je je als een beschonkene, doe die wijnroes van je weg.
15Hanna antwordde:
Neen, mijn heer, een vrouw met een bezwaard gemoed ben ik.
Wijn noch sterke drank heb ik gedronken.
Ik goot mijn ziel uit voor het aangezicht van JHWH.
16Houd je dienstmeisje niet voor een Belialsdochter
want uit de volheid van mijn kommer en gekrenkt zijn heb ik tot nu toe gesproken.
17Eli antwoordde en zei:
Ga in vrede.
De God van Israël geve je de wens die je van hem gewenst hebt.
18Zij zei:
Moge je dienstmeisje toch genade vinden in je ogen?
De vrouw ging bij hem weg.
Haar eerdere gezicht had zij niet meer.

19Zij maakten zich vroeg in de morgen op en wierpen zich neer voor het aangezicht van JHWH.
Zij keerden terug en kwamen in hun huis te Rama.
Elkana bekende Hanna zijn vrouw.
JHWH gedacht haar.
20Het gebeurde in de wending der dagen:
Hanna werd zwanger.
Zij baarde een zoon.
Zij noemde zijn naam: Samuël
want van JHWH heb ik hem gewenst.
Afdrukken | vertaling door Wout van der Spek | bij 5e van de zomer
Laatste wijziging 31 May 2022 19:38:39
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Sam. 1,1-20 [OT] Hanna en Peninna, 1Sam. 1,1-20 [OT] , 1Sam. 1,1-20 [OT] , 1Sam. 1,1-20 [OT]

5e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Sam. 1,1-20 [OT]
Luc. 10,38-42 [Evangelie]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 242; Colofon