aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e van de zomer, 10 juli 2022
Deuteronomium 30,9-14
Vertaling
9Dan zal JHWH, uw God, u overvloed geven
bij al het werk van uw hand,
bij de vrucht van uw schoot,
de vrucht van uw vee
en bij de vrucht van uw akker,
Want JHWH zal opnieuw vreugde in u hebben ten goede
zoals hij in uw vaderen vreugde had,
10wanneer u luistert naar de stem van JHWH, uw God,
door te bewaren zijn geboden en zijn voorschriften,
geschreven in het boek van deze thora,
wanneer u terugkeert tot JHWH, uw God,
met heel uw hart en met geheel uw bestaan!

11Want dit gebod, dat ik u heden opdraag,
is niet te buitennissig voor u
en het is niet moeilijk te begrijpen,
12Het is niet in de hemel,
— om te zeggen: wie zal voor ons opstijgen naar de hemel
het voor ons halen en het ons doen horen,
zodat wij het doen.
13 En het is niet aan de overkant van de zee
— om te zeggen: wie zal voor ons oversteken naar de overkant van de zee,
het voor ons halen en het ons doen horen,
zodat wij het doen.
14Integendeel, zeer dichtbij u is dit woord,
in uw mond en in uw hart,
om het te doen.
Afdrukken | vertaling door pieterlugtigheid | bij 4e van de zomer
Laatste wijziging 31 May 2022 19:37:40
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Deut. 30,9-14 [OT] Niet te ver of te moeilijk, Deut. 30,9-14 [OT] , Deut. 30,9-14 [OT] , Deut. 30,9-14 [OT] , Deut. 30,9-14 [OT]

4e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Deut. 30,9-14 [OT]
Luc. 10,21-37 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 934; Colofon