aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e van de zomer, 3 juli 2022
Jesaja 66,10-14
Vertaling
10Verheug jullie met Jeruzalem
en juich om haar,
jullie allen die haar liefhebben.
Betoon jullie vreugde met haar,
jullie allen die over haar in rouw verkeren,
11opdat jullie zuigen
en je verzadigen aan haar troostrijke borst
opdat jullie je laaft aan haar zware buste.
12Want, zo zegt JHWH
‘Zie mij, de vrede strekt zich als een rivier tot haar uit
en als een overstromende beek de heerlijkheid van de volkeren.
Jullie zullen zuigen, op de heup zullen jullie gedragen worden
en op de knieën gewiegd.
13Zoals iemands moeder diegene troost, zo zal ik jullie troosten;
in Jeruzalem zullen jullie getroost worden.
14Jullie zullen het zien, jullie hart zal vreugdevol zijn
En jullie gebeente zal als jong groen uitspruiten.
De hand van JHWH zal bekend worden bij zijn knechten,
maar vervloekingen uitstoten bij zijn vijanden.
Afdrukken | vertaling door Nico Riemersma | bij 3e van de zomer
Laatste wijziging 31 May 2022 19:27:30
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 66,10-14 [OT] Verheug je met Jeruzalem, Jes. 66,10-14 [OT] , Jes. 66,10-14 [OT] , Jes. 66,10-14 [OT] , Jes. 66,10-14 [OT] , Jes. 66,5-14 [OT-alt]

3e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 10,1-24 [Evangelie]
Jes. 66,10-14 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2081; Colofon