Warning: Undefined variable $sp in /customers/f/f/b/schriftlezing.nl/httpd.www/index.php on line 2473 Schriftlezing - Site voor bijbelvertalers
aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e na Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
7e van Pasen, 29 mei 2022
Johannes 14,15-21
Vertaling
15Wanneer jullie mij liefhebben,
zullen jullie mijn aanwijzingen1 bewaren2 .
16En ik, ik zal de Vader vragen
en een andere bijstand3 zal hij jullie geven
om4 voor altijd met jullie te zijn:
17de geest van de waarachtigheid5 .
De wereld kan hem niet6 aannemen7 ,
omdat ze hem niet schouwt8 en niet kent.
Jullie kennen hem:9
omdat hij bij jullie zal verblijven10
en in jullie zal zijn.
18Ik laat jullie niet als wezen achter,
ik kom naar jullie toe.
19Nog kort
en de wereld schouwt mij niet meer,
maar jullie schouwen mij:
ik leef en jullie zullen leven.
20Op die dag zullen jullie weten:
ik (ben) in mijn Vader
en jullie in mij
en ik in jullie.
21Wie mijn aanwijzingen heeft
en ze bewaart,
heeft mij lief.
Mijn Vader zal liefhebben
wie mij liefheeft11
en ook ik zal hem liefhebben
en mezelf aan hem laten zien12 .
Noten
1ἐντολή = opdracht, bevel, order, aanwijzing, vermaning, waarschuwing, gebod (LXX gebod, inzetting, richtsnoer; NT in het bijzonder de voorschriften van de Torah van Mozes) (Murre)
2τηρέω (id fut act) = waarnemen, acht geven, bewaren, houden, handhaven (Murre)
3παράκλητος = erbij of te hulp geroepene; NT helper, raadsman, trooster, hulp en bijstand (Murre)
4weergave van het finale ὅτι (maar er staat: ἵνα).
5ἀλήθεια = waarheid (zakelijk, metafysisch, ethisch), waarachtigheid (Murre); eventueel op te vatten als een semitisme, waarbij het tweede zelfstandig naamwoord in de genitivus het karakter van een bijvoegelijk naamwoord heeft: de ware of waarachtige geest (zo Elderenbosch, Het onderricht van de Messias, 1976, 126)
6Bijzin (Grieks) weergegeven als nieuwe zin.
7λαμβάνω (inf aor act) = (algemeen) vatten, grijpen, nemen; NT (op)nemen, grijpen, pakken, (ver)krijgen, ontvangen (Murre)
8θεωρέω (ind prs act) = toezien, aanschouwen, beschouwen, bezien (Murre).
9ὅτι: weergegeven met dubbele punt.
10μένω (ind prs act; met ander accent ind fut act) = blijven, verblijven, vertoeven (Murre); een van de kernwoorden van het boek.
11De zinsconstructie in het Grieks is ingewikkelder: wie mij liefheeft, zal door mijn Vader liefgehad worden.
12ἐμφανίζω (ind fut act) = openbaar, zichtbaar maken (NT); algemeen ook: verschijnen, duidelijk maken, tonen, onthullen (Murre); het is lastig de laatste twee cola inclusief te vertalen, bijvoorbeeld met tweemaal ‘betrokkene’ of met afwisseling tussen ‘hem’ en ‘haar’.
Afdrukken | vertaling door Klaas Holwerda | bij 7e van Pasen
Laatste wijziging 26 Jan 2022 18:03:13
Reacties:
jaap goorhuis: θεωρεω [2022-05-16 15:24:47]
Schouwen lijkt me niet goed.
Zo zeggen wij dat niet in onze taal.
Gewoon vertalen met 'zien'

Andere vertalingen: Joh. 14,15-31 [Evangelie] de pleitbezorger, Joh. 14,15-21 [Evangelie] , Joh. 14,8-17 [Evangelie] , Joh. 14,15-31 [Evangelie] Laatste woorden, laatste vragen, Joh. 14,8-17 [Evangelie]

7e van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Sam. 12,19-24 [OT]
Joh. 14,15-21 [Evangelie]
Ruth 1,1-22 [rector]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 33; Colofon