aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e Zondag van Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5e van Pasen, 15 mei 2022
Johannes 13,31-14
Waar Ik heenga....
Vertaling
Werkvertaling Johannes 13:31-14:3                                                  

31Wanneer hij(Judas) dan opgestapt is, zegt Jezus:
Nu is de Mensenzoon verheerlijkt,
en door hém wordt God verheerlijkt.
32Als God door hem verheerlijkt wordt
dan zal God hem ook door Zichzelf verheerlijken,
en Hij zal hem direct verheerlijken.
33Kinderen, nog even ben ik bij jullie.
Jullie zullen mij zoeken,
en zoals ik de Joden gezegd heb:1
Waar Ik heenga,
kunnen jullie niet komen!,
[zo] zeg ik het júllie ook — thans2
34Een nieuw gebod geef ik jullie,
dat de één de ander3   liefheeft,
zoals ik jullie liefgehad heb,
opdat ook júllie elkaar liefhebben.
35Hieraan zullen allen weten,
dat jullie leerlingen van mij zijn,
als jullie liefde houden onder elkaar.

36Simon Petrus zegt hem:
Heer, waar gaat u heen?
Jezus antwoordde:
Waar ik heenga,
kan je mij nu niet volgen,
later echter zal je volgen.
37Petrus zegt hem:
Heer, waarom kan ik u niet volgen — thans?4
Mijn leven zal ik voor u inzetten!
38Jezus antwoordt:
Jóuw leven zal jij voor míj inzetten?
Amen, amen, ik zeg je,
er zal geen haan gekraaid hebben5 ,
voordat je mij driemaal verloochend hebt!

14
1Laat jullie hart niet ontsteld worden:
jullie vertrouwen op God,
vertrouw ook op mij.
2In het huis van mijn Vader zijn veel verblijven.
Zo niet, zou ik jullie dan gezegd hebben.
dat ik op reis ga
om voor jullie een plaats gereed te maken?

3En wanneer ik op reis geweest ben
en jullie plaats gereed gemaakt heb,
zal ik opnieuw komen
en jullie bij mijzelf opnemen,
opdat waar IK BEN ook jullie zullen zijn.
Noten
1vgl. Joh. 7:33 e.v.
2ἄρτι Ongeveer dezelfde betekenis als νῦν,
maar met nadruk door plaatsing aan het einde van de zin: wat geldt voor dit moment.
3het Griekse 'ἀλλήλους' heeft m.i. meer ook het aspect van 'de ander' in zich dan het Ned. élkaar. Vandaar deze niet-concordante vertaling.
4Zie ook v.33, het 'thans' impliceert ook  het 'later'
5φωνήσῃ: aor. coni, klinken, roepen
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij 5e van Pasen
Laatste wijziging 26 Jan 2022 17:48:07
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

5e van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Deut. 6,1-9 [OT]
Joh. 13,31-14 [Evangelie]

Deze site heeft 232 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 486; Colofon