aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 7e van Pasen | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e van Pasen, 8 mei 2022
Johannes 10,22-30
Vertaling
22Toen geschiedde het: de vernieuwingsfeesten in Jeruzalem,
het was winter.
23Jezus wandelt rond in de tempel
in de zuilengang van Salomo.
24De Judeeërs kwamen om hem heen staan
en zeiden tegen hem: hoe lang nog
laat gij ons in onzekerheid?
Indien gij de gezalfde bent,
zeg het ons openlijk.
25Jezus antwoordde hun:
ik heb het u gezegd
maar u vertrouwde het niet.
De werken die ik doe in de naam van mijn vader
dié getuigen van mij.
26Maar jullie schenken daar geen vertrouwen aan,
want jullie behoren niet tot mijn schapen.
27Mijn schapen horen mijn stem
en ik ken hen en zij volgen mij.
28En ik geef hen eeuwigheidsleven
en zij zullen geenszins verloren gaan
tot de eeuw
en niemand rooft hen uit mijn hand.
29Wat mijn vader mij gegeven heeft
is groter dan alles
en niemand kan roven uit de hand van de vader.
30Ik en de vader zijn één.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij 4e van Pasen
Laatste wijziging 26 Jan 2022 14:08:53
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 10,22-30 [Evangelie] , Joh. 10,22-30 [Epistel] , Joh. 10,22-30 [Evangelie]

4e van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Num. 27,12-23 [OT]
Joh. 10,22-30 [Evangelie]

Deze site heeft 247 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 54; Colofon