aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
8e na Epifanie, 27 februari 2022
Johannes 11,45-54
Vertaling
45Velen van de Judeeërs die naar Maria gekomen waren
en aanschouwd hadden wat hij gedaan had,
geloofden dan in hem.
46Enkelen van hen dan gingen weg naar de farizeeën
en zeiden hen wat Jezus gedaan had.
47De hogepriesters dan en de farizeeën brachten het Sanhedrin bijeen
en zeiden:
‘Wat doen we?
Want deze mens doet vele tekenen.
48Als wij hem zo laten begaan,
zullen allen in hem geloven,
en zullen de Romeinen komen
en van ons de plaats en de natie wegnemen.’
49Maar een van hen, Kajafas, die de hogepriester van dat jaar was,
zei hen:
‘Jullie weten niets.
50Jullie overwegen niet
dat het beter is voor ons
dat één mens sterft ten behoeve van het volk,
en dat niet heel de natie verloren gaat.’
51Dit zei hij echter niet uit zichzelf,
maar als hogepriester van dat jaar profeteerde hij
dat Jezus sterven zou voor de natie,
52en niet voor de natie alleen,
maar ook om de kinderen van God,
overal verspreid, bijeen te brengen.
53Vanaf die dag dan waren zij vastbesloten om hem te doden.

54Jezus liep dan niet meer openlijk rond onder de Judeeërs,
maar ging vandaar weg, naar de streek dichtbij de woestijn,
naar een stad die Efraïm heet.
Daar verbleef hij met zijn leerlingen.

Een inleiding op Johannes 10:40-11:54 kunt u vinden op wwww.nicoriemersma.nl.
Afdrukken | vertaling door Nico Riemersma | bij 8e na Epifanie
Laatste wijziging 26 Jan 2022 13:16:31
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

8e na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Joh. 11,45-54 [Evangelie]
Jer. 7,1-15 [OT]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1048; Colofon