aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Palmarum | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
7e na Epifanie, 20 februari 2022
Johannes 11,28-44
Vertaling
28Nadat ze dit gezegd had,
ging zij weg
en riep ze Maria, haar zus, onopgemerkt,
zeggend:
‘De meester is er
en hij roept u.’
29Die dan, zodra ze dat hoorde, stond snel op
en ging naar hem toe.
30Jezus nu was nog niet in het dorp gekomen,
maar was nog op de plaats waar Marta hem tegemoetgekomen was.
31De Judeeërs, die met haar thuis waren en haar troostten,
en dan zagen dat Maria snel opstond en naar buiten ging,
volgden haar,
van mening dat ze naar het graf gaat
om daar te huilen.’
32Maria dan, zodra ze aankwam waar Jezus was en hem zag,
viel aan zijn voeten
hem zeggend:
‘Heer, als u hier geweest was,
zou mijn broer niet gestorven zijn.’
33Jezus dan, zodra hij haar zag huilen en ook de Judeeërs die met haar meekwamen,
was van binnen furieus.
Hij irriteerde zich;
34hij zei:
‘Waar hebben jullie hem gelegd?’
Zij zeiden tegen hem:
‘Heer, kom en zie.’
35Jezus barstte in tranen uit.
36De Judeeërs zeiden dan:
‘Zie, hoe houdt hij van hem!’
37En enkelen van hen zeiden: ‘
‘Kon deze die de ogen van de blinde geopend heeft, niet maken
dat ook deze niet stierf?’

38Jezus, weer furies in zichzelf,
komt dan bij het graf.
Het was een spelonk,
en een steen was erop gelegd.
39Jezus zegt:
‘Neem de steen weg.’
Hem zegt de zus van de gestorvene, Marta:
‘Heer,
hij ruikt al,
want hij is vier dagen oud.’
40Haar zegt Jezus:
‘Heb ik je niet gezegd
dat je, als je gelooft, de heerlijkheid van God zult zien?’
41Zij namen dan de steen weg.
Jezus dan hief de ogen omhoog
en zei:
‘Vader, ik zeg U dank
dat U mij gehoord hebt.
42Ik dan wist dat U mij altijd hoort,
maar vanwege de menigte die eromheen staat,
heb ik gesproken,
opdat zij geloven dat U mij gezonden hebt.
43En nadat hij dat gezegd had,
schreeuwde hij met luide stem:
‘Lazarus,
kom hier, eruit!’
44En de gestorvene kwam naar buiten,
gebonden aan handen en voeten met bandages,
en zijn gezicht was omwonden met een doek.
Hen zegt Jezus:
‘Maak hem los
en laat hem heengaan.’

Een inleiding op Johannes 10:40-11:54 kunt u vinden op wwww.nicoriemersma.nl.
Afdrukken | vertaling door Nico Riemersma | bij 7e na Epifanie
Laatste wijziging 26 Jan 2022 13:13:29
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 11,1-44 [Evangelie] , Joh. 11,17-44 [Evangelie] , Joh. 11,1-44 [Evangelie]

7e na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Joh. 11,28-44 [Evangelie]
Gen. 45,3-15 [OT]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 58; Colofon