aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
6e na Epifanie, 13 februari 2022
Johannes 11,17-27
Vertaling
17Dan aangekomen
vond Jezus hem die al vier dagen in het graf lag.
18Betanië nu lag dicht bij Jeruzalem,
ongeveer vijftien stadiën daarvandaan.
19En velen van de Judeeërs waren naar Marta en Maria toe gegaan.
om hen te troosten over hun broer.
20Marta dan, zodra ze hoorde: Jezus komt eraan,
ging hem tegemoet,
Maria bleef in huis zitten.
21Marta nu zei tegen Jezus:
‘Heer, als u hier geweest was,
zou mijn broer niet gestorven zijn,
22[maar] ook nu weet ik
dat alles wat u God vraagt, God u zal geven.’
23Haar zegt Jezus:
'Je broer zal opstaan.’
24Hem zegt Marta:
'Ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag.’
25Haar zei Jezus:
‘Ik ben de opstanding en het leven.
Wie in mij gelooft,
zal, ook al was hij gestorven, leven.
26Een ieder die leeft en in mij gelooft,
zal niet sterven in eeuwigheid.
Geloof je dat?’
27Zij zegt hem:
‘Ja, Heer.
Ik heb steeds geloofd
dat u de Christus bent, de zoon van God, die naar de wereld zou komen.’

Een inleiding op Johannes 10:40-11:54 kunt u vinden op wwww.nicoriemersma.nl.
Afdrukken | vertaling door Nico Riemersma | bij 6e na Epifanie
Laatste wijziging 26 Jan 2022 13:11:46
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 11,1-44 [Evangelie] , Joh. 11,17-44 [Evangelie] , Joh. 11,1-44 [Evangelie]

6e na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jer. 17,5-10 [OT]
Joh. 11,17-27 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 359; Colofon