aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Paasnacht, 16 april 2022
Lucas 24,1-11
Niet in het graf van voorbij!
Inleiding
De aandachtige vrouwen worden tot eerste, ongeloofwaardige getuigen gemaakt van Jezus' opstanding
Vertaling
1Maar op de eerste dag na de shabbat1
-het was nog vroeg in de morgen-
kwamen zij [de vrouwen] bij het graf;
zij droegen de geurige kruiden
die zij hadden bereid.
2Maar zij vonden2 de steen3
weggerold van het graf.
3Toen zij binnen kwamen vonden zij niet4
het lichaam van de Heer, van Jezus.
4En het geschiedde5
in haar6 radeloosheid daarover:
ziedaar, twee mannen stonden bij haar7 ,
in bliksemend witte kleding.
5Terwijl zij bevreesd werden
en het gezicht ter aarde bogen,
zeiden die tot haar:
Wat zoek je de levende bij de doden?!
6Hij is niet hier,
Maar8 hij is opgewekt!9
Gedenk, hoe hij sprak tot jullie,
toen hij nog in Galilea was,
7toen hij zei van de mensenzoon:
het móet10 ,
dat deze wordt overgeleverd
in de handen van zondige mensen11
en dat hij gekruisigd wordt
en op de derde dag opstaat…
8En zij werden zijn woorden indachtig.
9Zij keerden zich om
wég van het graf,
en berichtten dat alles12 aan de elf
en aan alle anderen.
10Het waren Maria uit Magdala, Johanna, Maria13 van Jakobus
en de anderen die met haar waren –
zij zeiden dit aan de apostelen.
11En14 die woorden leken hen kletspraat,
en ze geloofden haar niet…
12Maar15 Petrus stond op,
snelde naar het graf
en boog zich voorover16
hij ziet alleen de windsels;
en hij ging weer, in zichzelf gekeerd17 ,
verwonderd over wat geschied was…
Noten
1dat woord wil ik wel laten horen, hoort bij het voorafgaande en geeft de Joodse sfeer weer
2het prominente ‘vinden’ dat vooruitwijst naar het ‘niet vinden’ in het volgende vers, is in de NBV21 vervangen door het woord ‘zien’
3a.h.w. even inhouden van de verbijstering, daarom kies ik hier voor een nieuwe regel
4dit woordje staat vooraan en heb ik dus ook in de vertaling naar voren gehaald
5daar hebben we die typisch Lukas-inzet weer; in de NBV21 ontbrekend
6‘haar’ als vrouwelijk meervoud is niet meer zo gebruikelijk, toch kies ik daarvoor, om steeds te beseffen dat het vrouwen zijn die de eerste getuigen zijn van de opstanding
7de NBV21 verzint er ‘plotseling’ bij
8ontbreek in NBV21
9waarom ‘uit de dood’ erbij in de NBV21?
10alle nadruk op dit moeten
11NBV21: ‘zondaars’
12de NBV21 parafraseert: ‘wat er was gebeurd’; hetzelfde nog eens aan het slot van vs. 10
13de NBV21 vult aan: ‘de moeder’
14NBV21: ‘maar’
15voor de 3e keer ‘Maar…’
16de NBV21 vult overbodig aan ‘om te kijken’
17zo Oosterhuis en Van Heusden
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij Paasnacht
Laatste wijziging 20 Jan 2022 19:14:43
Reacties:
jaap goorhuis: vers 3, noot 4: wij moeten vertalen in goed Nederlands en dat is dit niet.
vers 4, noot 6 en 7 en vers 5 en 11: idem [2022-04-14 13:26:38]

Andere vertalingen: Luc. 24,1-12 [Evangelie] , Luc. 24,1-12 [Evangelie] , Luc. 24,1-11 [Evangelie]

Paasnacht - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Sef. 3,12-20 [OT]
Gen. 1,1-31 [OT]
Gen. 2,1-3 [OT]
Gen. 22,1-18 [OT]
Ex. 14,15-31 [OT]
Jes. 54,4-14 [OT]
Jes. 55,1-11 [OT]
Ez. 36,24-28 [OT]
Luc. 24,1-11 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2049; Colofon