aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
6e van de 40 dagen, 10 april 2022
Johannes 12,9-19
Vertaling
9De talrijke menigte uit de Joden wist dus:
daar1 is hij!
En ze kwamen  niet alleen vanwege Jezus,
maar ook om Lazarus te zien,
die hij uit de doden had opgewekt.
10De overpriesters beraadslaagden echter om ook Lazarus te doden,
11Want vanwege hem  onttrokken velen zich aan de Joden  
en gingen geloven in Jezus.

12De volgende dag, toen de talrijke menigte,
die naar het feest was gegaan,
hoorde: Jezus komt naar Jeruzalem!,
13namen zij palmtakken2 van de palmbomen3
en gingen [de stad] uit, hem tegemoet,
en schreeuwden:
Hosanna!
Gezegend, de komende in de naam van de HEER4 ,
ja, de koning van Israel.
14jezus trof evenwel een ezeltje aan
en ging er toen opzitten,
zoals is geschreven:
15Vrees niet, dochter Sion,
zie, uw koning komt,
gezeten op een ezelsveulen.5
                      
16Daarvan wisten zijn eigen leerlingen eerst niet,
maar toen Jezus verheerlijkt was,
toen herinnerden zij zich,
dat dit over hém geschreven was,
en  men deze dingen met hem gedaan had.
17De menigte, die bij hem was
toen hij Lazarus uit het graf riep
en hem uit de doden opwekte,
die getuigde dus.
18Daarom ging de menigte hem ook tegemoet,
omdat zij dit over hem hoorden;
het teken dat hij gedaan had.
19De Farizeeën dan zeiden bij zichzelf:
Besef toch, dat je niets bereikt.
Zie, de wereld is hém achterna gegaan!
Noten
1nl. in het huis te Bethanie bij Martha, Maria en Lazarus
21Mak. 13:51
3Op. 7:9
4Ps. 118:25-26
5Zach. 9:9 begint met: Juich i.p.v. vrees niet
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij 6e van de 40 dagen
Laatste wijziging 20 Jan 2022 19:06:51
Reacties:
Nico Riemersma: - [2022-04-05 08:52:38]
V. 9 is geen bij-, maar een hoofdzin: ‘De talrijke menigte uit de Joden dan wist: hij is daar’ (en niet: dat hij daar is’, dat is lelijk Nederlands).
V. 10: ze doen meer dan beraadslagen, ze nemen een besluit (om ook Lazarus te doden).
V 11: ook mogelijk, misschien zelfs wel beter: ‘geloofden in Jezus’. In 11:45 is ook sprake dat velen van de Joden in hem geloofden. Je vertaalt toch niet steeds: 'gingen in hem geloven'?
V. 12 niet ‘hoorde’, maar ‘gehoord had’. Daarna dubbele punt: ‘gehoord had: Jezus komt naar Jeruzalem (en niet: ‘dat hij naar Jeruzalem komt’, dat is lelijk Nederlands).
V. 13: ik zou tussen vierkanten haken zetten: ‘en gingen [de stad] uit’.
V. 13: in plaats van ‘de komende’: ‘(Gezegend) hij die komt (in de naam van de Heer).’
V 14: ‘evenwel’ suggereert een tegensteling, maar waarmee dan?
V. 14: ongewone constructie. Ik zou zeggen: ‘Toen Jezus een ezeltje had gevonden, ging hij daarop zitten …’
V. 15: niet ‘zittende’, maar ‘gezeten (op een ezelsveulen)’.
V. 16: mogelijkheid om het verband met ‘wist’ van v. 9 vast te houden: ‘Daarvan wisten zijn leerlingen eerst niet.’
V. 16: het werkwoord is reflexief: ‘zich herinneren’, dus ‘herinnerden zij zich’.
V. 16: beetje vermoeiend om steeds te horen als vertaling van ταῦτα: ‘deze dingen’. Dus: ‘… toen herinnerden zij zich dat dat over hem geschreven was en dat ze dat aan hem gedaan hadden.’
V. 16: ἐποίησαν is geen passieve, maar een aktieve vorm: ‘dat ze dat aan hem gedaan hadden.’
V. 17: beter Nederlands: ‘Toen hij Lazarus uit de doden had opgewekt’ (zoals je ook doet in v. 9).
V. 18: beter Nederlands: ‘omdat ze gehoord hadden …’
V. 19: waaarom ‘merken’ en niet ‘zien’ (Θεωρεῖτε)?
V. 19: ἀπῆλθεν is geen tegenwoordige, maar een verleden tijd: 'Zie, de wereld ging achter hem aan'. Er wordt teruggekeken op iets dat in het verleden heeft plaatsgevonden.

Andere vertalingen: Joh. 12,12-24 [Luthers leesrooster] , Joh. 12,12-24 [Evangelie] Intocht in Jeruzalem, Joh. 12,1-11 [Evangelie] De zalving door Maria

6e van de 40 dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Gen. 22,1-18 [OT-alt]
Joh. 12,9-19 [Evangelie]
Jes. 50,4-7 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 155; Colofon