aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Biddag, 9 maart 2022
Lucas 13,1-9
vruchten van omkeer gezocht...
Inleiding
Woensdag 10 mrt Biddag
   Lucas 13:1-9
      Leen de Ronde
    Jaap Goorhuis
Vertaling
Vertaling van Lucas 13:1–9

1Bij die gelegenheid1
berichtten enige aanwezigen hem(Jezus)
over de Galileërs van wie Pilatus
het bloed met dat van hun slachtoffers vermengd had.
2En hen antwoordend, zei hij:
Menen jullie dat deze Galileërs meer zondaar waren
dan alle (andere) Galileërs,
omdat zij dit lijden ondergaan hebben?
3Neen, zeg ik jullie,
maar als jullie je niet omkeren,
zullen jullie allemaal evenzo omkomen.
4Of die achttien, op wie de toren van Siloam viel en zij stierven,
menen jullie dat zij schuldiger waren,
dan alle (andere) mensen,
die inwoners van Jeruzalem zijn?
5Neen, zeg ik jullie,
maar als jullie geen omkeer tonen,
is er voor jullie allen evenmin ontkomen aan.

6En hij sprak tot hen deze gelijkenis:
Iemand had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard,
en hij kwam om vrucht daaraan te zoeken,
maar hij vond er geen.
7Hij zei tot de wijngaardenier:
Zie, voor het derde jaar kom ik,
om vrucht te zoeken aan deze vijgenboom,
maar ik vind er geen. Hak hem om!
8Waartoe ook laat hij de aarde onbenut?
En hem antwoordend, zegt hij:
Heer, láát hem ook dit jaar nog!
Tot zolang zal ik om hem heen graven en er mest bij werpen,
9misschien zal hij vrucht voortbrengen in het komende (jaar)...,
maar indien niet, dan zult u hem omhakken.
Noten
1zie Luc. 12:1 Toen de menigte met duizenden bijeen gekomen was...
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij Biddag
Laatste wijziging 20 Jan 2022 18:54:06
Reacties:
jaap goorhuis: 1. Zou je ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ niet wat nadrukkelijker moeten vertalen? Iets als:'juist op dat moment'?
2. Zo zeggen wij dat toch niet? Ik zou vertalen: Hij antwoordde hen. Ik zou het εἶπεν onvertaald laten. Vers 8 idem.
3. Je hebt ἀπολεῖσθε in vers 5 mooi vertaald, alleen ben ik niet zeker of het wel klopt.
4. Waarom je καταργέω in v.7 zo vertaalt begrijp ik niet. Je gedachte is dat de aarde beter benut kan worden dan voor een boom die geen vrucht geeft? Misschien: 'waartoe de aarde onbenut laten?'
5. In v. 8 accentueer je het woord laat. Ik zou dat niet doen, maar het accent plaatsen op dit: ... laat hem ook dít jaar nog!
6. Ik geloof dat ik ἐκκόψεις zou vertalen met: ... hak hem dan maar om. [2022-02-14 10:43:26]

Andere vertalingen: Luc. 13,1-9 [Evangelie] , Luc. 13,1-9 [Evangelie] , Luc. 13,1-9 [Evangelie] , Luc. 13,1-9 [Evangelie]

Biddag - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

2Kron. 1,7-13 [OT]
Luc. 13,1-9 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 159; Colofon