aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Judica | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e van de 40 dagen, 6 maart 2022
Johannes 12,1-11
De zalving door Maria
Vertaling
1Zes1 dagen voor het Pascha ging2 Jezus naar Betanië
waar Lazarus woonde3
die hij,4 Jezus, uit de doden had opgewekt.5
2Ze6 maakten daar voor hem een maaltijd klaar,
Marta [be]diende,
en Lazarus was een van degenen die met hem aanlagen.
3Maria nam een pond echte,7 kostbare nardusmirre
zalfde de voeten van Jezus
en droogde met haar haren zijn voeten;
het huis werd gevuld met de geur van mirre.
4Zegt Judas Iskariot, een van zijn leerlingen,
degene die hem zou overleveren:
5Waarom is deze mirre niet verkocht voor driehonderd denariën
en [de opbrengst] aan de armen gegeven?
6Hij zei dit niet omdat hij zorg had over de armen,
maar omdat hij een dief was;
hij beheerde de kas en nam wat erin gedaan was weg.8
7Jezus9 zei:
Laat haar
dat zij dit zou bewaren voor de dag van mijn begrafenis;
8want de armen hebben jullie altijd bij je,
maar mij hebben jullie niet altijd.
9De grote menigte van de Judeeërs wist dat hij daar was,
en zij kwamen,
niet vanwege Jezus alleen,
maar ook om Lazarus te zien
die hij uit de doden had opgewekt.
10De hogepriesters namen het besluit
dat zij ook10 Lazarus zouden doden,
11omdat velen van de Judeeërs vanwege hem [er]heen gingen
en in Jezus geloofden.
Noten
1Met dank aan Nico Riemersma voor het concept.
2Lett. ‘kwam’, maar in het Nederlands is komen altijd naar je toe (vgl. vs. 9, daar ‘bevinden wij ons bij Jezus’ en er komen mensen naar hem toe). Hier zou dat betekenen dat de verteller kijkt vanuit Betanië en dat geloof ik niet, het verbum werkt in het Grieks volgens mij anders. Beter Nederlands vind ik ‘gaan’.
3Lett. ‘was’ maar dat zeggen we in het Nederlands niet, als iemand ergens woonachtig is.
4‘die Jezus had opgewekt’ (NBG51) kan formeel ook betekenen dat Lazarus Jezus had opgewekt, en al weten we hoe het zit, dat klinkt mij vreemd in de oren. Het tweede ‘Jezus’ dan maar weglaten voor ‘hij’ NBV(21) heft de dubbelzinnigheid op, maar vind ik te drastisch; ‘dien’ als naamvalsvorm is te archaïsch. Vandaar deze keuze.
5 De aoristus begrijp ik als voltooide tijd. ‘Opwekte’ zou de indruk wekken dat Jezus er nog mee bezig is. Het is overigens een epitheton van Lazarus, vgl. vs. 9 en iets anders vs. 17).
6We worden geacht nu wel te weten hoe de woonsituatie van zussen + broer is.
7 πιστικῆς: er lijkt sprake van een woordspel met πιστεύω (vs. 11). Ik zou dat graag weergeven maar zie niet hoe.
8Lastige uitdrukking, je kunt ook iets anders vertalen maar de bedoeling is wel duidelijk. Bert Aalbers heeft in zijn proefschrift aangetoond dat er sprake is van een geleidelijke defamatie van Judas, waarbij dit een verdere stap is. Bultmann ziet het als een toevoeging, ook al omdat het afleidt van de pointe van het verhaal.
9Ook hier staat weer ουν, zoals maar liefst 5x in deze korte perikoop (vss. 1, 2, 3, 7, 9). Ik kies ervoor dat niet te vertalen, het is echt een stopwoordje.
10Het besluit om Jezus te doden klonk in 11:53, maar eerder al in 5:18, vgl. 7:19.25, 8:40.
Afdrukken | vertaling door joepdubbink | bij 1e van de 40 dagen
Laatste wijziging 20 Jan 2022 18:35:42
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 12,9-19 [Evangelie]

1e van de 40 dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Sam. 10,1-7 [OT-alt]
Deut. 5,6-21 [OT]
Joh. 11,55-57 [NT-alt]
Joh. 12,1-11 [Evangelie]
1Sam. 9,26-27 [OT-alt]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 54; Colofon