aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 9e van de zomer | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e na Epifanie, 30 januari 2022
Johannes 2,13-25
De strijd om het heiligdom
Inleiding
Johannes verhaalt meteen van de strijd om het heiligdom
Vertaling
13En dichtbij was het Pascha van de Judeeërs,
en hij trok op1 naar Jeruzalem — hij, Jezus.
14En hij vond in het heiligdom2 :
de verkopers van runderen, schapen en duiven,
en de geldhandelaars die daar zaten.
15En hij maakte een zweep van touwtjes,
hij gooide ze allemaal het heiligdom uit
ook de schapen en de runderen,
en van de wisselaars strooide hij de munten uit3 ,  
en de tafels trapte4 hij om,
16en tegen de duivenverkopers zei hij:
Haal dat hier weg!
Maak van het huis van mijn vader geen handelshuis!
17– Zijn leerlingen herinnerden zich5
dat er geschreven is:
De inzet6 voor uw huis vréét mij op!7
18Toen8 reageerden de Judeeërs daarop
en ze zeiden tegen hem:
Kunt u ons met een teken aantonen
dat u dit mag doen?!
19Jezus reageerde
en hij zei tegen hen:
Maak deze tempel los9
en in drie dagen zal ik [die] laten verrijzen10
20Toen zeiden de Judeeërs:
Zesenveertig jaren is er aan die tempel gebouwd,
en u zult hem in drie dagen laten verrijzen?!
21– Maar hij zei dat over de tempel van zijn lichaam… —
22Toen hij dan was verrezen – uit doden11 —,
herinnerden zijn leerlingen zich
dat hij dat gezegd had,
en zij gingen vertrouwen op de Schrift
en op het woord12 dat Jezus gezegd had.

23Toen Jezus in Jeruzalem was, op het Pesach, op het-feest13 ,
kregen velen vertrouwen in zijn naam,
omdat ze zijn tekenen die hij deed aanschouwden.
24Maar Jezus zelf vertrouwde zich niet aan hen toe,
omdat hij hen allemaal wel kende –
25omdat hij het niet nodig had
dat iemand hem getuigde14 van de mens,
want zelf kende hij wel wat er in de mens was...
Noten
1deze pelgrimsterm niet in de NBV21
2NB: ‘Wat hij in het heiligdom vindt zijn…’
3de NBV21 voegt onnodig ‘op de grond’ toe
4zo NB
5NB: ‘worden indachtig’, ook in vs. 22; NBV21 vlak ‘dachten aan’
6NBV21 ‘hartstocht’
7zo heftig staat het er! – citaat uit Ps. 69, 10
8NBV21 ‘Maar’
9zo ook NB; de gangbare vertaling ‘afbreken’ haalt de dubbelzinnigheid en de ironie weg
10NBV21 helaas ‘opbouwen’; mist de link met vs. 22
11zonder lidwoord en meervoud, dus niet ‘uit de dood’ (NBV21), eig. ‘weg bij doden’
12ontbreekt in NBV21, vlak ‘alles’
13Pesach en feest na elkaar aangeduid, zo ook door NB vertaald
14mist in NBV21, vlak ‘vertellen’
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij 4e na Epifanie
Laatste wijziging 18 Dec 2021 14:12:34
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 2,13-25 [Evangelie] Dit heiligdom, Joh. 2,13-25 [Evangelie] , Joh. 2,13-25 [Evangelie] , Joh. 2,13-22 [Evangelie]

4e na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jer. 1,4-10 [OT]
Joh. 2,13-25 [Evangelie]

Deze site heeft 249 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 76; Colofon