aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e van de Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Stefanus 2e Kerstdag, 26 december 2021
Matteüs 23,34-39
Vertaling
34Daarom zie, ík zend tot jullie profeten, wijzen en schriftgeleerden
en van hen zullen jullie [sommigen] doden
en kruisigen,
en van hen zullen jullie [sommigen] geselen in jullie synagogen,
en van stad tot stad achtervolgen,
35opdat op jullie al het rechtvaardige bloed zal komen dat uitgegoten is op de aarde,
van het bloed van de rechtvaardige Abel
tot en met het bloed van Zacharia, de zoon van Berechja,
die jullie vermoord hebben tussen de tempel en de offerplaats.
36Voorwaar, ik zeg jullie:
'Al deze dingen zullen op dit geslacht komen.'

37Jeruzalem, Jeruzalem,
dat de profeten doodt
en stenigt wie tot jullie gezonden zijn!
Hoe vaak heb ik gewild uw kinderen bijeen te brengen,
op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels;
maar jullie hebben niet gewild!
38Zie, jullie huis wordt aan jullie eenzaam achtergelaten,
39want ik zeg jullie:
mij zullen jullie niet zien,
vanaf nu totdat jullie zeggen:
‘Gezegend hij die komt in de naam van de HEER!’
Afdrukken | vertaling door Nico Riemersma | bij Stefanus 2e Kerstdag
Laatste wijziging 2 Sep 2021 17:12:32
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

Stefanus 2e Kerstdag - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jer. 26,1-15 [OT]
Mat. 23,34-39 [Evangelie]

Deze site heeft 247 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 68; Colofon