aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 9e van de zomer | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Kerstdag, 25 december 2021
Johannes 1,1-18
Vertaling
1In aanvang was het woord.
Het woord was bij God.
God wás het woord.
2Dat was in aanvang bij God.
3Alles is daardoor geworden
en daarzonder is niets geworden van wat geworden is.
4In het (woord) was leven
en het leven was het licht der mensen.
5En het licht schijnt in de duisternis
en de duisternis kreeg er geen vat op.
6Er trad een mens op, gezonden van God,
zijn naam: Johannes.
7Hij kwam om te getuigen,
om te getuigen aangaande het licht,
opdat allen door hem zouden gaan vertrouwen.
8Hij was niet zelf het licht,
maar (hij was er) om te getuigen aangaande het licht.
9Het waarachtige licht dat elk mens verlicht
was komende naar de wereld.
10Het was in de wereld
en de wereld is daardoor geworden,
maar de wereld had er geen omgang mee.
11Hij ging naar het zijne,
maar de zijnen hebben hem niet bij zich genomen.
12Die hem echter wel ontvangen hebben,
hun heeft hij de kracht geschonken kinderen van God te worden.
13Zij zijn niet geboren uit bloed,
noch uit de wil van het vlees,
noch uit de wil van een man, maar uit God.
14En het woord is vlees geworden.
Het had zijn tent onder ons opgeslagen
en wij hebben zijn glans aanschouwd,
een glans als van de eniggeborene des vaders,
vol van genade en waarheid.
15Johannes getuigt aangaande hem,
hij schreeuwde uit:
Hij is het van wie ik heb gezegd:
hij die na mij komt die is er voor mij geweest,
want hij was eerder dan ik.
16Want uit zijn overvloed hebben wij allen ontvangen:
genade op genade.
17Immers: de wet is door Mozes gegeven, d
e genade en de waarheid zijn geworden door Jezus Christus.
18Niemand heeft ooit God gezien,
maar de eniggeboren zoon,
die aan de boezem van de vader is,
die heeft hem doen kennen.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij Kerstdag
Laatste wijziging 2 Sep 2021 17:11:10
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 1,1-14 [Evangelie] Gods principe, Joh. 1,1-14 [Evangelie] Proloog, Joh. 1,1-14 [Evangelie] , Joh. 1,1-14 [Evangelie] Opdat allen door hem gaan geloven, Joh. 1,1-14 [Evangelie] , Joh. 1,1-14 [Evangelie] Gods principe, Joh. 1,1-14 [Evangelie] in principe, Joh. 1,1-14 [Evangelie]

Kerstdag - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 52,7-10 [OT]
Joh. 1,1-18 [Evangelie]

Deze site heeft 249 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 76; Colofon