aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e na Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e van de Advent, 12 december 2021
Lucas 1,39-56
Het bezoek van de zwangere Maria aan de zwangere Elisabet
Vertaling
39Opgestaan dan
ging Maria in die dagen in haast naar het gebergte, naar een stad van Juda.

40Zij ging het huis van Zacharias binnen
en begroette Elisabet.
41En het gebeurde, zodra Elisabet de groet van Maria hoorde,
dat de baby in haar schoot opsprong.
Ook Elisabet werd van Heilige geest vervuld;
42ze riep met groot geschreeuw uit en zei:
Een gezegende ben jij onder de vrouwen
en gezegend is de vrucht van je schoot.
43Vanwaar gebeurt mij dit,
dat de moeder van mijn Heer tot mij komt?
44Want zie, zodra de stem van jouw groet mijn oren bereikte,
sprong van vreugde de baby op in mijn schoot.
45Zalig is zij die vertrouwd heeft
dat er volmaking zal zijn aan wat haar gezegd is van de kant van de Heer.”
46Maria zei:
“Mijn ziel maakt groot de Heer
47en mijn geest verheugde zich over God, mijn Redder,
48omdat hij omzag naar de vernedering van zijn dienstmaagd.
Want zie, vanaf nu prijzen alle geslachten mij zalig,
49omdat de Machtige aan mij grote dingen heeft gedaan.
Heilig is zijn naam
50en zijn ontferming over wie hem vrezen is geslachtenlang.
51Krachtig werk deed hij met zijn arm:
Hij verstrooide wie in de gezindheid van hun hart hoogmoedig waren.
52Hij stortte machtigen van tronen
en verhoogde vernederden.
53Zij die honger leden, vulde hij met goederen
en hen die zich verrijkt hebben, zond hij leeg weg.
54Hij kwam Israël, zijn kind, te hulp,
indachtig de ontferming
55zoals hij tot onze vaderen heeft gesproken,
over Abraham en zijn nageslacht tot in eeuwigheid.”
56Maria dan bleef bij haar ongeveer drie maanden.

Zij keerde naar haar huis terug.

Zie
[I] voor de centrale plaats van Luc. 1,39-56 in de ouverture van Het Lucasevangelie (1,5-2,52), Hoofdstuk 2 'De structuur van de ouverture (Lucas 1-2)', in: Nico Riemersma, Het Lucasevangelie onder de loep: Opbouw, stijl en theologie, Middelburg: Skandalon 2018, 37-49.
[II] voor het Magnificat, Hoofdstuk 15 'Barmhartigheid in Lucas-Handelingen' in: Nico Riemersma, Het Lucasevangelie onder de loep: Opbouw, stijl en theologie, Middelburg: Skandalon 2018, 182-204, i.h.b. 189-192.
[III] voor mijn uitleg 'Het bezoek van Maria aan Elisabet (Luc. 1,39-56)', mijn website: https://www.nicoriemersma.nl/
Afdrukken | vertaling door Nico Riemersma | bij 3e van de Advent
Laatste wijziging 2 Sep 2021 09:58:36
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 1,39-45 [NT-alt] , Luc. 1,39-56 [Evangelie] , Luc. 1,39-56 [Epistel] Loflied van twee vrouwen

3e van de Advent - paars of rozerood
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Sef. 3,14-20 [OT]
Luc. 1,39-56 [Evangelie]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 30; Colofon