aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e van de Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
10e van de herfst, 21 november 2021
Johannes 10,31-42
Vertaling
31De Judeeërs droegen weer stenen aan
om hem te stenigen.
32Jezus antwoordde hen:
Vele goede werken toonde ik jullie
uit de Vader.
Om welk daarvan willen jullie me stenigen?
33De Judeeërs antwoordden hem:
Niet voor een goed werk stenigen we jou,
maar voor godslastering:
dat jij, een mens, jezelf God maakt.
34Jezus antwoordde hen:
Is er niet geschreven in jullie wet:
Ik zei: goden zijn jullie?
35Wanneer hij zegt dat zij goden zijn
tot wie het woord van God gebeurt,
en de Schrift niet ontbonden1 kan worden,
36zeggen jullie dan van hem
die de Vader heiligde en in de wereld zond:
je lastert God? –
omdat ik zei:
een zoon van God ben ik?
37Wanneer ik niet doe de werken van mijn Vader,
vertrouw mij dan niet.
38Maar wanneer ik ze doe
en je mij niet vertrouwt,
vertrouw dan de werken
en erken en herken
dat de Vader in mij (is)
en ik in de Vader.
39Weer zochten ze hem te grijpen,
maar hij ging uit, uit hun hand.
40Hij ging weg,
weer naar de overkant van de Jordaan,
naar de plaats waar Johannes het eerst doopte,
en bleef daar.
41Velen kwamen tot hem
en zeiden:
Johannes deed dan geen enkel teken,
Maar al wat Johannes over hem zei
is waar2.
42En velen daar begonnen hem te vertrouwen.

Noten:
1 Letterlijk: losgemaakt worden
2 Of: waarachtig
Afdrukken | vertaling door kerk60lied | bij 10e van de herfst
Laatste wijziging 2 Sep 2021 09:53:34
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

10e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Sef. 1,14-18 [OT]
Sef. 2,1-3 [OT]
Joh. 10,31-42 [Evangelie]

Deze site heeft 247 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 69; Colofon