aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 9e van de zomer | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
9e van de herfst, 14 november 2021
Johannes 10,22-30
Vertaling
22Toen kwam het feest van de inwijding, in het Jeruzalemse,
het was winter.
23En Jezus liep rond in de tempel, in de zuilengang van Salomo.
24De Joden dan omringden Hem
en zeiden hem:
‘Tot hoelang houd u onze ziel in spanning?
Als u de Christus bent, zeg het ons vrijmoedig.’
25Hun antwoordde Jezus:
‘Ik heb het jullie gezegd
en jullie geloven het niet.
De werken die ik doe in de Naam van mijn Vader,
die getuigen van Mij.
26Maar jullie geloven het niet,
omdat jullie niet van de schapen van mij zijn
27De schapen van mij horen naar mijn stem
en ik ken ze en zij volgen mij.
28Ook geef ik hun eeuwig leven;
zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid;
niemand zal ze uit mijn hand roven.
29Mijn Vader, die hen aan mij gegeven heeft, is groter dan allen,
en niemand kan hen uit de hand van mijn Vader roven.
30Ik en de Vader, één zijn wij.’

Noten
V. 22: Letterlijk staat er: 'Toen kwam de Hernieuwing [van de tempel]'
V. 24: Letterlijk staat er: 'Tot hoelang draagt u onze ziel (τὴν ψυχὴν ἡμῶν αἴρεις)?'
Afdrukken | vertaling door Nico Riemersma | bij 9e van de herfst
Laatste wijziging 2 Sep 2021 09:51:39
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 10,22-30 [Evangelie] , Joh. 10,22-30 [Epistel] , Joh. 10,22-30 [Evangelie]

9e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ex. 30,11-16 [OT]
Joh. 10,22-30 [Evangelie]

Deze site heeft 249 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 51; Colofon