aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
8e van de herfst, 7 november 2021
Johannes 10,1-16
Vertaling
1Amen, amen, ik zeg jullie,
wie de omheining voor de schapen
niet binnenkomt door de deur,
maar er elders overheen gaat,
die is een dief en een rover.
2Maar wie door de deur binnenkomt
is herder van de schapen.
3Voor deze doet de deurwachter open
en de schapen horen zijn stem
en de eigen schapen roept hij bij name
en hij leidt hen uit.
4En wanneer hij alle, die hem eigen zijn,
uitgedreven heeft,
trekt hij voor hen uit
en de schapen volgen hem,
want zij kennen zijn stem.
5Een vreemde zullen zij zeker niet volgen,
maar ze zullen van hem wegvluchten,
omdat zij de vreemde stem niet kennen.

6In dit beeld sprak Jezus tot hen,
maar zij wisten niet wat het was,
hetgeen hij hen vertelde.
7Toen zei Jezus opnieuw:
Amen, amen ik zeg jullie:
Ik ben de deur voor de schapen,
8allen die voor mij kwamen,
zijn dieven en rovers,
maar de schapen hoorden hen niet.
9Ik ben de deur,
wie dóór mij binnenkomt,
zal gered worden,
die zal ingaan en uitgaan en weide vinden.
10De dief komt slechts
om te stelen, te slachten en te vernietigen,
11Ik ben gekomen,
opdat zij het leven houden
en overvloed hebben.
Ik ben de goede herder.
De goede herder legt zijn leven af
voor zijn schapen.
12De huurling, die geen herder is,
aan wie de schapen niet eigen zijn,
ziet de wolf aankomen,
en laat de schapen achter en vlucht
— en de wolf grijpt ze en jaagt ze uiteen —
13want hij is een huurling,
en om de schapen geeft hij niet.
14Ik ben de goede herder,
en ik herken de mijnen
en de mijnen herkennen mij,
15zoals de Vader mij herkent,
en ik de Vader herken.
En mijn leven leg ik af voor de schapen.
16Ook andere schapen heb ik,
die niet van deze omheining  zijn,
ook die moet ik leiden
en ze zullen mijn stem horen
en het zal één kudde worden en één herder.
Afdrukken | vertaling door Machteld | bij 8e van de herfst
Laatste wijziging 2 Sep 2021 09:48:34
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 10,1-10 [Evangelie] , Joh. 10,1-21 [Evangelie] , Joh. 10,1-10 [Evangelie] , Joh. 10,11-16 [Evangelie]

8e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Lev. 19,1-18 [OT]
Jer. 50,4-7 [OT-alt]
Joh. 10,1-16 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1891; Colofon