aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Palmarum | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e van de herfst, 10 oktober 2021
Johannes 8,12-20
Inleiding
Vertaling: Marco Visser
Vertaling
12Weer sprak Jezus tot hen, hij zei:
Ik ben het licht voor de wereld.1
Wie mij volgt, wandelt nooit meer2 in de duisternis,
maar zal het licht van het leven hebben.
13De Farizeeën zeiden tegen hem:
Jij getuigt over jezelf!
Jouw getuigenis is niet betrouwbaar.3
14Jezus antwoordde, hij zei tegen hen:
Ook al getuig ik over mijzelf,
betrouwbaar ís mijn getuigenis:
ik weet waar ik vandaan kom
en waarheen ik verder ga4
jullie weten niet waar ik vandaan kom
of waarheen ik verder ga.
15Jullie oordelen naar het vlees,5
ík oordeel niemand.6
16Als ík oordeel,
dan is mijn oordeel betrouwbaar7
omdat ik niet alleen ben:
ik ben samen met de Vader die mij gezonden heeft.8
17Ook in die Torah van jullie9 staat geschreven
dat het getuigenis van twee mensen betrouwbaar is.10
18Ik ben het11 die over mijzelf getuig,
maar ook hij getuigt over mij, de Vader die mij gezonden heeft.
19Ze zeiden tegen hem:
Waar is jouw Vader?
Jezus antwoordde:
Jullie weten noch wie ik ben noch wie mijn Vader is.
Als jullie hadden geweten wie ik ben,
dan hadden jullie het ook van mijn Vader geweten.
20Deze woorden sprak Jezus in de schatbewaarkamer,
tijdens zijn onderricht in de tempel.
En niemand greep hem:
zijn ure was nog niet gekomen.
Noten
1φῶς: 22x bij Johannes, zie m.n. 1: 4-5, 9:5 en 11:9. ‘Licht voor de wereld’: τοῦ κόσμου gelezen als genitivus van richting/doel (zou voor τὸ φῶς τῆς ζωῆς ook kunnen gelden). Het licht is niet eigenschap van of inherent aan de wereld, maar het komt, het treedt aan (3:19)
2οὐ μὴ, versterkte ontkenning.
3ἀληθής: 14x bij Johannes (vgl. slechts 1x bij Mt. en Mk.), zie m.n. 3:33, 5: 31-32, 7:18, 19:35 en 21:24.
4Vgl. 3:8, daar van de πνεῦμα gezegd.
5Wat te doen met κατὰ τὴν σάρκα? ‘…volgens vlees-en-bloed’?
6Link met het voorafgaande 8: 1-11? Zie in ieder geval 3:19: ‘Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is…’ Vgl. 5:22, 9:39, 12:31, 12:47, 16:11.
7ἀληθινός: 9x bij Joh (vgl. slechts 1x bij Lk.) Er lijkt hier weinig verschil te zijn met ἀληθής (vs. 13, 14, 17).
8Of: ‘…maar het is: ik én de Vader die mij gezonden heeft.’
9 ἐν τῷ νόμῳ δὲ τῷ ὑμετέρῳ lijkt een wat scherpe en afstand-scheppende uitdrukking, alsof Jezus de Farizeeën van letterknechterij beschuldigt (‘…de Torah, maar dan zoals jullie die lezen’).
10Deut. 19,15
11Ook hier: ἐγώ εἰμι
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij 4e van de herfst
Laatste wijziging 27 Aug 2021 10:37:25
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

4e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Deut. 15,1-11 [OT]
Ex. 13,17-22 [OT-alt]
Joh. 8,12-20 [NT-alt]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 19; Colofon