aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
8e van de herfst, 7 november 2021
Jeremia 50,4-7
Vertaling
4In die dagen en in die tijd
-uitspraak van JHWH-
zullen de Israëlieten komen,
zij en de Judeeërs, samen
In tranen1 zullen zij gaan en zoeken ze JHWH, hun god.
5Naar Sion zullen ze de weg vragen
met hun gezicht daarheen gewend.
Zij gaan en zullen verbonden zijn met JHWH
een eeuwig verbond
niet zal dat vergeten worden2 .

6Verloren schapen3 waren het, mijn volk.
Hun herders lieten ze dwalen
in de bergen liepen ze heen en weer,
van berg naar heuvel gingen ze
en hun rustplaats waren ze vergeten.
7Ieder die hen vond heeft ze verslonden.
Hun benauwers zeiden:
Ons treft geen blaam,
zij hebben immers4 gezondigd tegen JHWH
de thuisbasis5 van de gerechtigheid
de hoop van hun voorouders, JHWH!
Noten
1In tranen gaan geeft het voortdurende karakter aan van הָלֹ֤וךְ inf.abs.
2Of: Laat dat nooit vergeten worden!
3Er staat kleinvee maar hier gekozen voor schapen!
4 תַּ֗חַת אֲשֶׁ֨ר hier te lezen als en wel daarom
5De weidegrond van de schapen, Oussoren geeft hier oase
Afdrukken | vertaling door WillemP | bij 8e van de herfst
Laatste wijziging 11 Aug 2021 10:46:50
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

8e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Lev. 19,1-18 [OT]
Jer. 50,4-7 [OT-alt]
Joh. 10,1-16 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 606; Colofon