aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
7e van de herfst, 31 oktober 2021
Jesaja 30,19-26
Vertaling
18En daarom verlangt JHWH om jullie genadig te zijn,
daarom verheft hij zich om zich over jullie te erbarmen,
want JHWH is een God van recht,
gelukkig zijn zij die Hem verwachten.1 .

19Waarlijk, jij volk op [de berg] Sion dat in Jeruzalem woont,
jij zal zeker niet meer wenen.
Hij zal zeker genadig zijn op het geluid van uw roepen:
zodra hij het hoort zal hij u antwoorden.
20Dan geeft de Heer brood in de benauwdheid en water in de verdrukking,
dan verbergt zich uw Leraar niet meer
dan zullen uw ogen het zijn, die op uw Leraar gevestigd zijn,2
21dan zullen uw oren achter u horen zeggen:
dit is de weg, ga daarop, wanneer u naar rechts of naar links wilt afslaan;3 ,
22Dan ziet u de metalen overtrekken van uw zilveren godenbeelden als onrein
en uw gouden overtrekken van godsbeelden,4
als vieze lappen gooit u ze weg.5
“Weg ermee”
zegt u ervan!
23Dan geeft hij regen voor uw zaaisel
dat u in de bodem zaait,
en brood, de opbrengst van de aarde,
en het zal overvloedig en voedzaam zijn.
Uw vee weidt op die dag op uitgestrekte weiden.
24De ossen en de ezels, die de grond bewerken
eten koren, met kruiden gemengd,
dat men opgooit6 met schop en hooivork.
25Dan zullen vanaf elke berg die hoog is
en elke heuvel, die zich verheft,
kanalen met water stromen
op de dag van de grote dood, wanneer de torens vallen.7
26Het licht van de volle maan zal dan zijn als het licht van de zonnegloed,
en het licht van de zonnegloed is dan als het licht van zeven dagen.
Op die dag verbindt JHWH de breuk van zijn volk
en heelt hij de wonden van zijn slag.
Noten
1Ik verdedig deze vertaling ‘verwachten’ met Barth in ThWzAT, p. 916: Het gebruik van de stam חכה is theologisch vooral daar belangrijk, waar het … gaat om herstel van de gemeenschap tussen JHWH en Israël.
2Vooral vs. 20b levert tekstkritische problemen op. Hierover heeft Wim Beuken een artikel geschreven onder de titel: What does the vision hold: Teachers or one Teacher? Punning Repetition in Isaiah 30:20. Hij stelt de vertaling voor: and your teachers shall (singularis) not be pushed aside anymore, but your eyes shall be looking upon your Teacher (pluralis majestatis).
De opeenvolging van vs. 20a naar 20b met een 3de persoon rechtvaardigt eenzelfde subject: JHWH. De opeenvolging van vs. 20ba en 20bb, in beide gevallen eindigend in de eerste helft met מֹורֶֽיךָ als subject en in de tweede helft als object wordt door de Targum in beide gevallen als de Shekhina, wat in het geheel van vs. 18-26 overkomt als de positieve wending, waarnaar vs. 18 het over heeft, met het verlangen van JHWH.
Buber volgt dit met: nicht seitab mehr hält sich dein Unterweiser, deine Augen dürfen deinen Unterweiser sehn. Zo ook Duhm en Delitzsch.
SESB: וְלֹֽא־יִכָּנֵ֥ף עֹוד֙ מֹורֶ֔יךָ וְהָי֥וּ עֵינֶ֖יךָ רֹאֹ֥ות אֶת־מֹורֶֽיךָ׃
LXX: καὶ οὐκέτι μὴ ἐγγίσωσίν (pluralis) σοι οἱ πλανῶντές (pluralis) σε· ὅτι οἱ ὀφθαλμοί σου ὄψονται τοὺς πλανῶντάς (pluralis)σε,
Targum (Chilton): and he will not any more take up his Shekhina from the sanctuary, but your eyes will see the Shekhina in the sanctuary.
Verder: מֹורֶה  — leraar, HALAT, p. 531.
3De Friese vertaling heeft hier: En mochten jim rjochts of links ôfslaan wolle, dan silsto met eigen earen in stimme achter dy sizzen hearre: ‘Dit is de wei, dy’t jim gean moatte’.
4Vergelijk Ex. 32, 20
5Het zelfde werkwoord זרה als in vers 24.  Het zelfde werkwoord als opgooien (wannen), maar dan negatief gebruikt. In Ex. 32, 20 wordt het gouden kalf verpulverd en het stof uitgestrooid.
6wannen is enigszins in onbruik geraakt, vandaar opgooien om het kaf van het koren te scheiden
7Een raadselachtige tekst. Het lijkt of twee beelden door elkaar spelen: ‘bergen en heuvels’, die zich in hoogmoed verheffen, maar zich weer gaan gedragen als normale heuvels, gevoed met waterstromen op de dag dat afgerekend is met de ‘torens’. Met ‘kanalen met water stromen’ volg ik Childs (‘there will be streams running with water’). Daarbij lijkt Childs יִבְלֵי te interpreteren als participium van het werkwoord יבל dat wordt vertaald met conduct, bear along (BDB). Dus leiding, goot om water ergens heen te brengen.
Afdrukken | vertaling door pieterlugtigheid | bij 7e van de herfst
Laatste wijziging 11 Aug 2021 09:52:06
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 30,15-21 [OT] kalmte en vertrouwen, Jes. 30,15-21 [OT] , Jes. 30,15-21 [OT] , Jes. 30,15-21 [OT] , Jes. 30,15-21 [OT] , Jes. 30,15-21 [OT]

7e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Job 19,23-27 [OT]
Jes. 30,19-26 [OT-alt]
Joh. 9,1-41 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 35; Colofon