aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 7e van de zomer | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
10e van de zomer, 22 augustus 2021
Spreuken 9,1-11
Inleiding
Vertaling: Jan Geursen
Vertaling
1Wijsheid heeft haar huis gebouwd,
haar zeven zuilen uitgehouwen,
2haar slachtdieren heeft zij geslacht, haar wijn gemengd,
ook heeft ze haar tafel al gedekt;
3haar meisjes heeft zij uitgezonden,
daar waar de stad zich hoog verheft, nodigt zij uit:1
4‘Wie onkundig is, die moet híerheen!’
Tot de onverstandige zegt zij:
5‘Kom, eet het brood dat ik je bied
en drink van de wijn die ik heb gemengd!
6Verlaat de onkundigen en leef,
blijf rechtdoor gaan op de weg van het inzicht!’2

7Wie een spotter terechtwijst, haalt zich hoon op de hals,
je berispt een schoft tot je schade.
8Berisp niet een spotter, hij zou je maar haten,
berisp juist een wijze, die zal van je houden!
9Breng een wijze iets bij en hij wordt nòg wijzer,
school een rechtschapene, hij meerdert zijn kennis!
10’t Begin van de wijsheid is ’t ontzag voor JHWH,
het heilige kennen is inzicht.
11Want door míj worden talrijk je dagen,
vermeerderen voor jou zich de jaren van leven.
Noten
1In de grondtekst staat ‘nodigt (zij) uit’ achter ‘uitgezonden’, maar omdat op deze wijze de uitnodigings-woorden zelf (vs.4a) op het zinsdeel over de stad volgen en gescheiden raken van ‘nodigt zij uit’, is gekozen voor verplaatsing van het laatstgenoemde.
2 In het Hebreeuws staan de oproepen in vers 5 en 6 in het meervoud. In het Nederlands is de vorm van de gebiedende wijs meervoud niet meer gebruikelijk.
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij 10e van de zomer
Laatste wijziging 21 Jun 2021 12:35:15
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Spr. 9,1-18 [OT]

10e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

2Kon. 4,42-44 [OT]
Joh. 6,41-59 [Evangelie]
Spr. 9,1-11 [OT-alt]

Deze site heeft 246 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 54; Colofon