aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
11e van de zomer, 29 augustus 2021
Zacharia 8,1-23
Inleiding
Op het rooster staan alleen de verzen 4-8 en 20-23.
We bieden een vertaling aan van het gehele hoofdstuk.
Vertaling
1Toen kwam het woord van JHWH van de hemelmachten.
Dit is wat JHWH van de hemelmachten heeft gezegd:
2Ik ben in passie voor Sion ontbrand, een grote passie.
In alle heftigheid is mijn passie voor haar ontbrand.
3Dit is wat JHWH heeft gezegd:
Ik ben teruggekeerd naar Sion,
Ik ben gaan wonen midden in Jeruzalem.
En dus zal Jeruzalem gaan heten:
Stad van de trouw,
en de berg van JHWH van de hemelmachten:
Berg van heiligheid.
4Dit is wat JHWH van de hemelmachten heeft gezegd:
Er zullen weer oude mannen en oude vrouwen op de pleinen van Jeruzalem zitten,
ieder met een stok in de hand vanwege de hoge leeftijd.
5En de pleinen van de stad zullen volstromen met jongens en meisjes,
die spelletjes doen op haar pleinen.’
6Dit is wat JHWH van de hemelmachten heeft gezegd:
Als het in de ogen van wie er nog over zijn van dit volk
onmogelijk is zulke dagen te beleven,
moet het dan in mijn ogen ook maar onmogelijk zijn?
aldus de verklaring van JHWH van de hemelmachten.
7Dit is wat JHWH van de hemelmachten heeft gezegd:
Kijk, ik ga mijn volk redden uit het land van de zonsopgang
en uit het land van de zonsondergang
8dan laat ik hen komen
en gaan ze wonen in Jeruzalem.
Ze zullen mij tot volk zijn en ik zelf zal hen tot God zijn,
in waarheid en gerechtigheid.
9Dit is wat JHWH van de hemelmachten heeft gezegd:
Jullie handen moeten sterk zijn,
nu jullie in deze dagen deze woorden horen uit de mond van de profeten,
op de dag dat het fundament van de tempel,
het huis van JHWH van de hemelmachten
wordt gelegd, zodat er kan worden gebouwd.
10Immers, vóór die dagen verdiende niemand iets
en ook het vee bracht niets op.
Wie op weg ging of terugkwam was niet veilig vanwege de onderdrukker.
Ik maakte alle mensen tot tegenstanders van elkaar.
11Maar nu, voor wie er nog over zijn van dit volk
ben ik niet meer zoals als vroeger
— aldus de verklaring van JHWH van de hemelmachten —
12Want zaaizaad geeft de volle opbrengst,
de wijnstok geeft zijn vrucht
het land geeft zijn oogst
en de hemel geeft zijn dauw.
Aan wie er nog over zijn van dit volk
ga ik dat allemaal in bezit geven.
13En dan gaat het gebeuren:
net zoals jullie,
huis van Juda en huis van Israël,
een vervloeking zijn geworden bij de volken,
zo zal ik jullie redden
en zullen jullie een zegening worden.
Wees niet bang, jullie handen moeten sterk zijn.
14Dit is namelijk wat JHWH van de hemelmachten heeft gezegd:
Net zoals ik het besloten had om jullie kwaad aan te doen,
toen jullie ouders mijn woede opriepen
heeft JHWH van de hemelmachten gezegd
— en ik er geen spijt van had,
15 zo heb ik mij omgekeerd
en in deze dagen een besluit genomen,
om Jeruzalem en het huis Juda goed te doen.
Wees niet bang.
16 Dit zijn de dingen die jullie moeten doen:
Spreek waarheid, de een tegen de ander.
Naar waarheid en eerlijk rechtspreken moeten jullie
in jullie poorten.
17 In jullie hart kwaad beramen jegens je naaste,
laat niemand dat doen!
Een valse eed, geef je er niet aan over.
Want dat zijn allemaal dingen waar ik een hekel aan heb.’
aldus de verklaring van JHWH van de hemelmachten.

18Toen sprak JHWH van de hemelmachten mij aan met de woorden:
19 Dit is wat heeft JHWH van de hemelmachten heeft gezegd:
De vastentijd van de vierde, de vastentijd van de vijfde,
de vastentijd van de zevende en de vastentijd van de tiende maand
zal voor het huis Juda overgaan in vrolijkheid en vreugde en mooie feesten.
En dan moeten jullie de waarheid en de vrede liefhebben.
20Dit is wat heeft JHWH van de hemelmachten heeft gezegd
21Alsnog gaat het gebeuren
dat volken komen en inwoners van talrijke steden.
En dat bewoners van de ene stad naar de andere gaan
met de woorden:
Laten we toch gaan om te aanbidden in de aanwezigheid van JHWH
en de nabijheid van JHWH van de hemelmachten te zoeken.
Ik wil in elk geval gaan.
22Dan zullen talrijke volken en machtige naties komen,
om JHWH van de hemelmachten in Jeruzalem te zoeken
en te aanbidden in de aanwezigheid van JHWH.
23Dit is wat heeft JHWH van de hemelmachten gezegd:
In die dagen gaat het gebeuren,
dat tien mannen uit alle soorten talen van volkeren houvast zoeken
en een Joodse man bij de zoom van zijn mantel vastpakken
met de woorden:
Wij willen met jullie mee gaan,
want we hebben gehoord dat God bij jullie is.
Afdrukken | vertaling door ETCBC | bij 11e van de zomer
Laatste wijziging 21 Jun 2021 12:29:18
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Zach. 8,20-23 [OT] De slip van de mantel van een Joodse man, Zach. 8,20-23 [OT] , Zach. 8,20-23 [OT] , Zach. 8,4-8 [OT] , Zach. 8,20-23 [OT] , Zach. 8,4-8 [OT] , Zach. 8,20-23 [OT] , Zach. 8,1-23 [OT-alt]
Exegeses: Zach. 8,1-6 [OT] Gods passie als oerknal, Zach. 8,18-23 [OT] Feesten doe je niet alleen

11e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Joh. 6,60-71 [Evangelie]
Zach. 8,1-23 [OT]
Jer. 2,4-13 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1901; Colofon