aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e na Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3de zondag van de zomer, 8 juli 2007
Lucas 10,1-20
uitzending van de 7(2)
Inleiding
de uitzending van de leerlingen per tweetal en de hen geschonken macht over het kwaad en de onzuiverheid. vrede als wederkerend element.
Vertaling
1Hierna wees de Heer  tweeënzeventig anderen aan
en zond hen uit,
twee aan twee voor zijn aangezicht
naar iedere stad en plaats
waar hij zelf van plan was te komen.  
2Hij zei tegen hen:
“Weliswaar is de oogst veel,
maar de werkers weinig:
bidt dan de heer van de oogst
dat hij werkers uit stuurt voor zijn oogst.
3Kom op!  
Zie ik zend jullie uit
als lammeren in het midden van wolven.
4Draagt geen geldbeurs, geen reistas, geen schoenen
en groet niemand op de weg.
5Welk huis je ook binnenkomt,
dan zeggen jullie eerst:
vrede voor dit huis!  
6Wanneer daar een (lett: zoon van vrede) vreedzaam mens is,
zal op hem jullie vrede rusten,
maar zo niet,
dan zal zij naar jullie terugkeren.
7Blijft in dat huis,
etend en drinkend wat het hunne is,
immers de werker is zijn prijs waard.  
Gaat niet huis-uit huis-in
8en in welke stad jullie ook binnenkomen
en zij ontvangen jullie,
eet wat jullie wordt voorgezet
9en jullie moeten de zwakken daar genezen
en tegen hen zeggen:
dichtbij jullie is het koninkrijk van God gekomen.
10Maar in welke stad jullie ook binnenkomen
en ze ontvangen jullie niet,
zegt dan,
terwijl je door de straten gaat:
11zelfs het stof uit jullie stad dat aan onze voeten kleeft,
vegen wij voor jullie af.  
Alleen nog:
weet dat het koninkrijk van God dichtbij is.  
12Ik zeg jullie
dat het voor Sodom op die dag draaglijker zal zijn
dan voor een dergelijke stad.  
13Wee jou, Chorazin,
wee jou, Bethsaïda:
want als in Tyrus en Sidon de krachten geschied zouden zijn,
die in jullie zijn geschied,
zij zouden allang in zak en as gezeten,
tot andere gedachten zijn gekomen.  
14Alleen nog:
voor Tyrus en Sidon zal het draaglijker zijn
in het oordeel dan voor jullie.  
15En jij Kafarnaüm,
niet tot de hemel zul jij verhoogd worden?
tot de Hades zul je afdalen!  
16Wie die naar jullie hoort,
hoort naar mij
en wie die jullie afwijst,
wijst mij af,
maar wie die mij afwijst,
wijst hem af die mij uitgezonden heeft.”
17De tweeënzeventig nu zijn teruggekomen
met blijdschap
en zij zeggen:
“Heer,
ook de demonen onderwerpen zich aan ons in jouw naam”
18Hij zegt hen:
“Ik heb gezien
hoe de satan als een bliksem uit de hemel is gevallen.  
19Zie ik heb jullie macht gegeven
om slangen en schorpioenen met voeten te treden
en op de hele macht van het vijandige
en niets zal jullie ooit onrechtvaardig behandelen.  
20Alleen nog:
maak je niet blij
dat de geesten zich aan jullie onderwerpen,
maar wees steeds blij
dat jullie namen zijn opgeschreven in de hemelen!”

Afdrukken | vertaling door wiersma | bij 3de zondag van de zomer
Laatste wijziging 4 Jul 2007 15:39:11
Reacties:
harrypals: een enkele reactie [2007-07-04 16:04:52]
In grote lijnen een zorgvuldige vertaling, vind ik.
Enkele vragen:
— vs. 2: ekballein: is 'uitsturen' niet wat te algemeen? dat staat ook al in vs. 3;'uitdrijven' zegt NB
— vs. 3: 'kom op' vind ik te populair
— vs. 7: 'misthos' 'prijs'? is dat niet wat te kapitalistisch?
— vs. 7: slot mooi vertaald: 'huis-uit huis-in' — de vreemde volgorde valt zo op
— vs. 9 en 11: ik zou de parallellie waarin 'jullie' de 2e keer mist laten uitkomen, en ook in vs. 11 'gekomen' toevoegen
— vs. 13: 'ouai' — ik twijfel altijd aan de vertaling 'wee', klinkt als oordeel; is het niet dichterbij de betekenis om 'ach' te vertalen (mededogen)?
— vs. 16: 3 x 'wie die'; beter, lijkt me, alleen 'wie'
— vs. 20 : 'steeds'?
Het NBV doet vreemde dingen met deze tekst: verbreekt de parallellie tussen 9 en 11; voegt in 11 'aanklacht' toe, en in 12 'lot' (vanwege Sodom?), vertaalt in 13 'dunameis' met 'wonderen', voegt in 17 'horen' toe. Ik vind het zinvol ook daar elkaar en anderen op te attenderen
wiersma: een enkele reactie op een reactie [2007-07-04 17:04:03]
voor "uitsturen" gekozen omdat het ekballein vaart heeft en uitdrijven mij weer aan exorcisme doet denken

kom op = er zit veel dynamiek in dat upage en hoewel het populair klinkt, heeft het voor mij toch veel kracht, in de zin van er tegenaan gaan

hoe zullen wij de verbinding misthos — arbeider duidelijk maken? eigenlijk ben ik een beetje van de spreekwoordelijkheid van dit tekstgedeelte uitgegaan

chairete heb ik een beetje willen afzetten tegen me chairete, in de zin van niet verheugen voor nu, maar blijf vreugde ervaren aan....

Andere vertalingen: Luc. 10,1-20 [Evangelie] , Luc. 10,1-20 [Evangelie] , Luc. 10,1-20 [Evangelie] , Luc. 10,1-24 [Evangelie] apostolaat tot oordeel en lofprijzing

3de zondag van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 66,10-14 [OT]
Luc. 10,1-20 [Evangelie]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 921; Colofon