aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
11e van de zomer, 29 augustus 2021
Jeremia 2,4-13
Vertaling
4Hoor het woord van JHWH, huis van Jakob,
en alle families van het huis van Israël:
5zo zegt JHWH:
Wat hebben jullie vaders bij Mij aan onrecht gevonden
dat ze afstand namen van Mij
en achter nietswaardige (goden) aan gingen
en nietswaardig werden!?1
6Zij zeiden niet:
Waar is JHWH,
die ons deed opgaan uit het land Egypte,
die ons deed gaan door de woestijn
door een steppeland met kuilen
door een land van droogte en duisternis,
door een land waar geen man doortrekt
en waar geen mens woont?
7Ik deed jullie komen naar een land van boomgaarden
om de vrucht en de goede (opbrengst) ervan te eten;
maar jullie verontreinigden mijn land
en mijn erfdeel maakten jullie tot een gruwel.
8De priesters zeiden niet: Waar is JHWH?
en zij die zich met de wet bezighouden, kenden mij niet;
de herders rebelleerden tegen mij
de profeten profeteerden door Baäl
en gingen hen achterna, die geen baat brengen.
9Daarom voer ik nogmaals een geding tegen jullie
– uitspraak van JHWH.
10Want trek naar de eilanden der Grieken, en kijk,
en ga naar Kedar, en onderzoek grondig,
en kijk of zoiets (ooit) geschied is:
11of een volk zijn goden geruild heeft
– en dat zijn niet eens goden!
Maar mijn volk heeft zijn eer geruild
voor wat geen baat brengt.
12Hemel, wees hierover ontzet!
Huiver, en beef2 zeer!
– uitspraak van JHWH.
13Want twee kwade dingen heeft Mijn volk gedaan:
Mij hebben ze verlaten, bron van levend water,
om zich bakken uit te houwen,
gebroken bakken, die geen water kunnen vasthouden.3
Noten
1Vgl. voor vs. 6, 8 en 13: J. Dubbink, Waar is de Heer? Dynamiek en actualiteit van het woord van JHWH bij Jeremia, Gorinchem 1997, 228-230.
2Vele vertalingen, incl. Buber, lezen hier חרד, beven, trillen, in plaats van חרב, in puin liggen. Zo ook BHS Apparatus Criticus.
3“Tegenover het levende water dat symbool is van de Levende God staan de voorraadbakken waarin het stilstaande water van de traditie de dorst moet lessen. Dat lukt niet, want de bakken zijn gebroken en kunnen het water niet vasthouden; een krachtig beeld voor de dynamiek van het woord van JHWH, dat zich niet laat vangen en opsluiten. Oók als deze verzen oorspronkelijk gebruikt werden in de polemiek tegen andere goden, zullen ze in de ballingschap of later, in het verband van heel het boek, gehoord zijn als kritische noot bij de eigen (JHWH-)godsdienstigheid”. Waar is de HEER, 230.
Afdrukken | vertaling door joepdubbink | bij 11e van de zomer
Laatste wijziging 27 May 2021 10:14:16
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

11e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Joh. 6,60-71 [Evangelie]
Zach. 8,1-23 [OT]
Jer. 2,4-13 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 547; Colofon