aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
6e van de zomer, 25 juli 2021
Deuteronomium 8,1-6
Vertaling
1Alle geboden die ik je vandaag gebied moet je houden door ze te doen,
opdat jullie zullen leven, je vermeerderen
en in bezit nemen het land
dat JHWH gezworen heeft aan jullie vaders te geven.
2Je moet de hele weg gedenken die je met JHWH je God
deze 40 jaar door de woestijn gegaan bent,
om je diep te buigen, te beproeven
en om te weten te komen wat er in je hart is,
of je zijn geboden houden zult of niet.
3Hij boog u diep,
deed u honger hebben en liet u het Mannna1 eten
dat je niet kende en ook je vaderen niet,
om je te laten weten dat een mens niet van brood alleen zal leven
maar van alle woord dat uitgaat uit de mond van JHWH.
4Je kleding is niet versleten
en je voeten zijn niet gezwollen deze 40 jaar.
5Weet dan met je hart dat,
zoals een man zijn zoon vermaant, zo JHWH u vermaant.
6Houd de geboden van JHWH, je God, door te gaan in zijn wegen
en hem te respecteren.
Noten
1 הַמָּן֙ zie Ex.16, 15 Hbr.: man, dat betekent 'wat'. 'man hoe', wat is dat?
Afdrukken | vertaling door Wout van der Spek | bij 6e van de zomer
Laatste wijziging 2 May 2021 14:22:06
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Deut. 8,1-6 [OT-alt]

6e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 63,7-14 [OT]
Joh. 6,1-15 [Evangelie]
Deut. 8,1-6 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 37; Colofon