aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 10e van de zomer | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Hemelvaartsdag, 17 mei 2007
Handelingen 1,1-12
Hemelwaarts
Inleiding
Begin van boek Handelingen.
Wat aan slot van Lukas als afsluting van evangelie wordt gegeven, verschijnt hier als opening voor het boek Handelingen, gericht op wat verteld zal gaan worden.
Vertaling
Handelingen 1:1-12

1Teofilus, mijn eerste boek stelde ik samen over alles wat deze1 Jezus deed en leerde
2vanaf het begin2 tot de dag dat hij opgenomen werd,
na de apostelen die hij uitgekozen had door de heilige Geest opdracht gegeven te hebben.
3Aan hen toonde hij zich levend met vele bewijzen na zijn lijden3 ,
gedurende veertig dagen hen verschijnend
en (met hen) sprekend over het koningschap van God.
4Terwijl hij met hen at, droeg hij hen op zich niet uit Jeruzalem terug te trekken
maar de vervulling af te wachten van de belofte van de vader
die jullie van mij hoorden.
5Want Johannes doopte met water
maar jullie zullen met heilige Geest gedoopt worden
na enkele dagen.
6Zij nu, bijeengekomen, vroegen hem:
Heer,
richt u in deze tijd het koningschap voor Israël weer op?
7Hij zei tot hen:
Het is niet jullie zaak de tijden of gelegenheden te weten,
die de vader onder zijn eigen macht hield.
8Maar jullie zullen kracht ontvangen
wanneer de heilige Geest over jullie komt
en jullie zullen mijn getuigen zijn
in Jeruzalem
in heel Judea en Samaria
en tot het uiteinde der aarde.
9Dat zeggend, terwijl zij het zagen, werd hij opgenomen
en een wolk onttrok hem aan hun ogen.
10Toen zij hemelwaarts keken, toen hij heen ging
zie! twee mannen in witte kleren stonden bij hen
11Die zeiden:
Galilese mannen
wat staan jullie hemelwaarts te kijken?
Deze Jezus, die opgenomen werd, weg van jullie, hemelwaarts
zal zo, op dezelfde manier, komen als jullie hem hemelwaarts zagen heengaan.
12Toen keerden zij terug naar Jeruzalem
weg van de berg, die Olijfberg heet
die dicht bij Jeruzalem is
een sabbatsreis ver.
Noten
1vgl. Blass, Debrunner, Rehkopf, Grammatik des Neutestamentlichen Griechisch, par. 260,7
2Zo bijv. Gerhard Schneider, Die Apostelgeschichte, 1.Teil, HTKNT, S.189 en NBV
3“en dood” voegt NBV hier toe!
Afdrukken | vertaling door Barend Drewes | bij Hemelvaartsdag
Laatste wijziging 23 May 2007 20:27:07
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Hand. 1,1-8 [NT-alt] , Hand. 1,1-14 [Epistel] Hemelvaart, Hand. 1,1-11 [Luthers leesrooster]
Exegeses: Hand. 1,1-11 [Commentaar] Jezus’ tenhemelopneming bij Lucas in tweevoud

Hemelvaartsdag - wit

Overige teksten:

Hand. 1,1-12 [NT-alt]

Deze site heeft 249 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 53; Colofon