aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Septuagesima | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5e van de zomer, 18 juli 2021
Johannes 5,36-47
Vertaling
36Ik nu heb het getuigenis dat groter is dan dat van Johannes;
want de werken die de Vader mij gegeven heeft
om die te voltooien,
— dat zijn die werken die ik doe –
die getuigen over mij
dat de Vader mij heeft gezonden.
37En de Vader die mij gezonden heeft
die heeft over mij getuigd,
al hebben jullie zijn stem nooit gehoord,
noch zijn verschijning ooit gezien,
38en zijn woord hebben jullie niet blijvend in je,
want diegene die hij heeft uitgezonden,
hem vertrouwen jullie niet.
39Jullie doorvorsen de schriften,
omdat jullie menen
daarin eeuwigheidsleven te hebben;
en deze zijn het juist
die over mij getuigen;
40en (toch) willen jullie niet tot mij komen
om leven te hebben.

41Eer vanwege mensen neem ik niet aan,
42maar ik heb leren inzien
dat jullie de liefde van God niet in jullie hebben.
43Ik ben gekomen in de naam van mijn Vader,
en jullie nemen mij niet aan;
als er een ander komt in zijn eigen naam,
dan zouden jullie hèm aannemen.
44Hoe kunnen jullie vertrouwen1 krijgen
als jullie eer van elkaar aanneemt,
en de eer van de enige God niet zoekt?
45Denk niet dat ik jullie bij de Vader zal aanklagen;
die jullie aanklaagt, dat is Mozes,
op wie jullie je hoop hebt gevestigd.
46Want als jullie op Mozes vertrouwen,
vertrouwen jullie ook op mij,
want over mij heeft hij geschreven.
47Als jullie geen vertrouwen hebt in zijn geschriften,
hoe zouden jullie dan vertrouwen hebben in mijn woorden?
Noten
1pisteuo vertaal ik liever met vertrouwen dan met geloven
Afdrukken | vertaling door Machteld | bij 5e van de zomer
Laatste wijziging 17 Mar 2021 10:05:59
Reacties:
harrypals: enkele kanttekeningen, bezig zijnde met de kerkdienst voor deze zondag [2021-07-15 18:09:57]
i.h.a.: een goed lopende en dus goed voor te lezen vertaling
37 maakt het uit dat hier een ander woord voor 'zenden' staat dan in 36? misschien hier 'sturen'
42 'leren inzien' is toch wel een interpretatie, ik zou toch een variatie met 'kennen' voorstellen: 'ik heb onderkend'
43 eerste woord 'Ik' mag nadruk hebben, uitdrukkelijk 'egoo'
44 1e 'jullie' heeft weer nadruk, dan zou ik het 2e door 'je' vervangen
helemaal eens: 'pisteuein' vertalen met 'vertrouwen
45 weer 'ik' met nadruk
46c hier 'hij' met nadruk, 'ekeinos'; al die benadrukte persoonlijke voornaamwoorden verduidelijken de gang van Jezus' woorden
47 'hier stelt Jezus in elkaars verlengde 'zijn (Mozes') geschreven letters' ('grammata') en 'mijn (Jezus') gesproken woorden' ('rhemata'), zo zou je dat voor de duidelijkheid kunnen vertalen; ik vond die in het boek van Peter Tomsons 'Als dit uit de hemel is...', blz. 287

Andere vertalingen: Joh. 5,19-36 [Evangelie]

5e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jer. 23,1-8 [OT]
Joh. 5,36-47 [Evangelie]
2Kon. 4,38-44 [OT-alt]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 46; Colofon