aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 9e van de zomer | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e van de zomer, 11 juli 2021
Johannes 5,19-36
Vertaling
19Jezus dan antwoordde en zei hun:
Voorwaar, voorwaar, ik zeg jullie:
De Zoon kan niets van zichzelf doen,
als hij dat niet de Vader ziet doen,
want al wat die doet, dat doet ook de Zoon desgelijks.
20Want de Vader heeft de Zoon lief
en toont hem alles wat hij doet,
en grotere werken dan deze toont hij hem,
opdat jullie je verwondert.
21Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt,
zo maakt ook de Zoon levend wie hij wil.
22Want ook de Vader oordeelt niemand,
maar heel het oordeel heeft hij aan de Zoon gegeven,
23opdat allen de Zoon eren, zoals zij de Vader eren.
Wie de Zoon niet eert,
eert de Vader niet, die hem gezonden heeft.
24Voorwaar, voorwaar, ik zeg jullie:
Wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft,
die heeft eeuwigheidsleven
en komt niet in het oordeel,
maar is uit de dood overgegaan in het leven.
25Voorwaar, voorwaar, ik zeg jullie:
De tijd komt en is nu
dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen,
en dat wie hem horen, zullen leven.
26Want zoals de Vader het leven heeft in zichzelf,
zo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf;
27en hij heeft hem volmacht gegeven
om het oordeel te realiseren,
omdat hij de Mensenzoon is.
28Verwondert jullie je niet daarover,
dat de tijd komt
waarin allen die in de graven zijn,
zijn stem zullen horen,
29en zij zullen eruit gaan,
zij die het goede gedaan hebben,
tot de opstanding ten leven,
maar zij die het kwade gedaan hebben,
tot de opstanding ten oordeel.
30Ik kan uit mijzelf niets doen.
Zoals ik hoor, oordeel ik.
En het oordeel, het mijne, is rechtvaardig,
omdat ik niet mijn wil zoek,
maar de wil van de Vader, die mij gezonden heeft.
31Als ik over mijzelf getuig,
is mijn getuigenis niet waarachtig.
32Er is een ander die over mij getuigt,
en ik weet dat het getuigenis dat hij van mij getuigt waarachhtig is.
33Jullie hebben [mensen] naar Johannes gestuurd,
en hij heeft van de waarheid getuigd.
34Ik neem echter niet het getuigenis van een mens aan,
maar die dingen zeg ik opdat jullie gered worden.
35Die was de brandende en schijnende lamp,
en jullie hebben je voor een korte tijd in zijn licht willen verheugen.
36Ik echter heb een getuigenis dat groter is dan dat van Johannes,
want de werken die de Vader mij gegeven heeft om die te volbrengen,
juist die werken die Ik doe, getuigen over mij dat de Vader mij gezonden heeft.
Afdrukken | vertaling door Nico Riemersma | bij 4e van de zomer
Laatste wijziging 16 Mar 2021 21:52:26
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 5,36-47 [Evangelie]

4e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 52,1-6 [OT]
Joh. 5,19-36 [Evangelie]
Jes. 26,1-19 [OT-alt]

Deze site heeft 249 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 77; Colofon