aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e na Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e van de zomer, 27 juni 2021
Johannes 4,43-52
Inleiding
Jezus geneest de zoon van de 'hoveling van de koning', ook genoemd 'deze mens' en 'de vader'. (let daarop!
Vertaling
43Na die twee dagen ging Hij vandaar weg naar Galilea
44Hoewel Hij zelf getuigd heeft
dat een profeet in zijn eigen vaderstad geen eer ontvangt.
45Toen Hij dan in Galilea kwam, ontvingen de Galileeërs Hem
omdat ze alles hadden gezien wat Hij gedaan had
in Jeruzalem op het feest.
Zij waren namelijk ook zelf naar het feest gekomen.
46Hij kwam dan opnieuw te Kana in Galilea,
waar Hij water tot wijn had gemaakt.
Er was een zekere hoveling van de koning
van wie de zoon ziek lag in Kafarnaüm.
47Toen deze hoorde dat Jezus vanuit Judea naar Galilea gekomen was
ging hij naar Hem toe
en vroeg Hem af te dalen en zijn zoon te genezen,
want hij lag op sterven.
48Dan zegt Jezus tegen hem:
als jullie geen tekenen en wonderen zien,
geloven jullie beslist niet.
49De hoveling van de koning zei tegen Hem:
Heer, daal toch af, eer mijn zoon sterft.
50Jezus zei tegen hem:
Ga weg, uw zoon leeft.
Deze mens vertrouwde op het woord dat Jezus tegen hem zei
en hij ging weg.
51Reeds terwijl hij afdaalde kwamen zijn kwamen zijn dienaren hem tegemoet
en zeiden tegen hem:
Uw zoon leeft.
52Dan informeert hij naar het uur waarop de verbetering is ingegaan.
Zij dan zeiden tegen hem:
Gisteren op het zevende uur verliet hem de koorts.
53Dan weet de vader: dat was het uur waarop Jezus zei:
               Uw zoon leeft.
Hij komt tot geloof en ook heel zijn huis.
54Dit was weer het tweede teken dat Jezus deed
toen Hij vanuit Judea naar Galilea kwam.
Afdrukken | vertaling door Joop | bij 1e van de zomer
Laatste wijziging 16 Mar 2021 21:49:34
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 4,43-54 [Luthers leesrooster] Afdalen in geloof...

1e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 4,1-6 [OT]
Jes. 3,25-26 [OT]
Joh. 4,43-52 [Evangelie]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 969; Colofon