aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e na Trinitatis, 20 juni 2021
Johannes 4,27-42
voedende arbeid aan de wereldoogst...
Vertaling
27En op dat moment kwamen zijn leerlingen
en verwonderden zich dat hij sprak met een vrouw,
Niemand echter die zei:
Wat bediscussieert u, of waarom spreekt u met haar?

28De vrouw liet  dus haar waterkruik achter
en vertrok naar de stad,
waar zij de mensen zegt:
29Kom toch, zie een mens,
die mij alles gezegd heeft,
wat ik gedaan heb.
Zou die niet de Gezalfde (Messias) zijn?
30Zij kwamen buiten de stad en gingen naar hem toe.

31Intussen verzochten zijn leerlingen hem:
Rabbi, eet toch!
32Hij zei hen echter:
Ik heb voedsel te eten,
waar jullie niet van weten!
33De leerlingen zeiden dus tegen elkaar:
Iemand heeft hem toch niet te eten gebracht?
34Jezus zegt hen:
Mijn voeding is het,
dat ik doe wat de wil is van die mij gezonden heeft,
en dat ik zijn werk zal voltooien.
35Zeggen jullie niet:
Het is nog vier maanden en dan komt de oogst?
Zie, ik zeg jullie:
Hef jullie ogen op en aanschouw de velden,
dat ze wit zijn voor de oogst!
36Nu al ontvangt wie oogst opbrengst
en verzamelt hij vrucht aan eeuwigheidsleven,
opdat wie zaait
én wie oogst,
zich gezamenlijk zullen verheugen.
37In deze is het gezegde waar:
De éne is het die zaait,
en een ander is het die maait!
38Ik heb jullie uitgezonden om te maaien en te oogsten,
waar jullie geen moeite voor gedaan hebben.
Anderen hebben de moeizame arbeid gedaan
en op hun arbeid hebben jullie het binnengehaald.

39Uit die stad vertrouwden velen op hem,
van de Samaritanen,
door het woord waarvan de vrouw getuigde:
Hij heeft mij alles gezegd, wat ik gedaan heb.
40Toen kwamen de Samaritanen dus tot hem
en verzochten hem bij hen te blijven.
Hij bleef daar twee dagen.
41En nog velen meer vertrouwden vanwege zijn woord,
ze zeiden immers tot de vrouw:  
We vertrouwen niet meer vanwege jouw verhaal,
42want zélf hebben wij gehoord
en weten we,
dat deze waarlijk de redder van de wereld is.


Enkele kanttekeningen van Harry Pals:

Nauwkeurige vertaling, ook goed voor te lezen; goed ook dat je de beide keren praesens bij het werkwoord legein ook zo vertaalt; ik heb alleen wat kleine kritische opmerkingen.

Vers 31 waarom niet gewoon 'vroegen'? Zo ook in 40
        
Vers 32 'echein\' — waarom \'beschikken over\'? Is een onnodige interpretatie, ik zou gewoon \'hebben\' vertalen.
Vers33 'me tis' niet vertaald, zou zo kunnen 'iemand heeft hem toch niet...’
Vers 34 'de wil doen' is eenvoudiger, en is toch ook duidelijk?
'zal voltooien' — parallel aan doen vertalen: 'voltooi'
Vers 35 is 'hoti' niet de inhoud van het aanschouwen? dus 'dat'
Vers 36 waarom niet 'misthos' vertalen met 'beloning'?
'opbrengst' gaat onnodig mee met de beeldspraak van oogsten.
Vers 36 het 2e deel kan eenvoudiger: 'opdat wie zaait en wie oogst zich gezamenlijk verheugen'(2 x een praesens)
Vers 37 er staat nog 'gar';  waarom nu opeens 'maait'?
Vers 38 en waarom 'maaien en oogsten'? er staat gewoon 'oogsten'.
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij 3e na Trinitatis
Laatste wijziging 16 Mar 2021 21:48:24
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 4,4-42 [Evangelie] , Joh. 4,39-42 [Evangelie]

3e na Trinitatis - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Job 30,15-26 [OT]
Joh. 4,27-42 [Evangelie]
Jona 3,6-10 [OT-alt]
Jona 4,1-11 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 9; Colofon