aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e na Trinitatis, 13 juni 2021
Johannes 4,1-26
Inleiding
Zondag 13 juni Johannes 4: 1-26 Frans Wiersma
Vertaling
1Jezus kwam te weten
dat de Farizeeën hadden gehoord:
"Jezus maakt en doopt meer leerlingen dan Johannes" ,
2 — eigenlijk1 doopte Jezus niet zelf , maar zijn leerlingen.  
3Hij ging weg2 naar Galilea.
4Hij moest3 door Samaria heen gaan4 .
5Zo komt5 hij bij een stad van Samaria, Sichar6 genaamd,
grenzend aan het veld dat Jakob gegeven had aan Jozef, zijn zoon7 .
6Daar was een bron van Jakob.  Jezus nu is vermoeid8 van de tocht9 .
Hij ging zo bij de bron10 zitten, het was ongeveer het zesde uur.
7Komt11 een vrouw uit Samaria om water te putten.
Zegt Jezus haar: "Geef mij te drinken"  
8Want zijn leerlingen waren naar de stad gegaan om eten te kopen.
9Zegt de vrouw daarop, de Samaritaanse, tegen hem:
"Hoe kun jij, die Judeeër bent, aan mij te drinken vragen,
een vrouw, die Samaritaanse is?"
Want Joden en Samaritanen gaan niet met elkaar om.
10Jezus antwoordde en zei haar:
"Als jij van de gave van God wist en wie het is die jou zegt: geef mij te drinken,
dan zou jij het hem hebben gevraagd
en hij had jou levend water gegeven."
11Zegt zij hem:
"Heer, je hebt geen emmer en de put12 is diep,
waarvandaan heb je dan het water, het levende?
12Ben jij soms meer dan onze vader Jakob
die ons de put heeft gegeven en hij zelf heeft eruit gedronken
en ook zijn zonen en zijn vee?"
13Jezus antwoordde en zei haar:
"Iedereen die drinkt van dit water zal weer dorst krijgen.
14Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven,
zal geen dorst meer krijgen tot in de altijddurende tijd,
maar het water dat ik hem zal geven zal in hem een bron13 worden
van water dat opspringt tot een altijddurend leven."
15Zegt de vrouw hem:
"Heer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer krijg
en niet hierheen hoef te komen om te putten. "
16Hij zegt haar:
"Ga, roep je man en kom hier"
17De vrouw antwoordde en zei hem:
"Ik heb geen man."
Zegt Jezus haar:
"Dat zeg je goed ‘ik heb geen man’.
18Immers vijf mannen heb je gehad en die je nu hebt is je man niet.
Dat heb je naar waarheid gezegd.
19Zegt de vrouw hem:
"Heer, ik zie het14 jij bent een profeet, jij.
20Onze vaderen hebben op deze berg15 aanbeden;
en jullie, jullie zeggen: 'in Jeruzalem is de plaats waar men moet aanbidden’ ".
21Zegt Jezus haar:
"Vertrouw mij, vrouw. Er komt een uur dat jullie noch op deze berg
noch in Jeruzalem de vader zullen aanbidden.
22Jullie aanbidden wie je niet kennen,
wij aanbidden wie wij kennen,
omdat de redding uit de Judeeërs is.
23Maar er komt een uur en dat is nu,
dat de waarachtige aanbidders de vader zullen aanbidden
in geest en waarheid;
want de vader zoekt diegenen die Hem aanbidden.
24Geest is God en wie Hem aanbidden
moeten in geest en waarheid aanbidden"’
25Zegt de vrouw hem:
"Ik weet dat de Messias komt, die Gezalfde wordt genoemd.
Wanneer die komt, zal hij ons dit alles verkondigen."
26Jezus zegt haar: "Ik ben16 : die met jou spreekt".
Noten
1καίτοιγε — feitelijk, hoewel, en toch; hapax
2ἀφίημι — weggaan, verlaten] uit Judea en vertrok{ἀπέρχομαι — vertrekken, weggaan
3δεῖ
4διέρχομαι
5praesens, voortdurende afwisseling
6Hieronymus: verbastering van Sichem: schouder, rug, bergrug. Elderenbosch: Sichem, met spotnaam: sjikker. In 128 BCE verwoest door Johannes Hyrcanus I
7Joz. 24:32
8κοπιάω— inspannen, zwoegen, moe worden
9ὁδοιπορία — voettocht, wandeling, reis, weg, tocht
10πηγή — bron, zowel letterlijk als figuurlijk
11praesens
12φρέαρ — put, bron. cf. Apoc9: 1,2
13πηγή
14θεωρέω
15Gerizim
16is dit de de 8ste "Ik ben" — uitspraak? Brood (6: 35, 51) licht (8:12 en 9: 5) deur (10: 7 en 9) herder (10: 11 en 14) opstanding (11: 25) weg (14: 6) wijnstok (15: 1 en 5)
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij 2e na Trinitatis
Laatste wijziging 16 Mar 2021 21:46:46
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 4,4-42 [Evangelie] , Joh. 4,5-26 [Evangelie] , Joh. 4,5-26 [rector]
Exegeses: Joh. 4,5-26 [Commentaar] De vrouw bij de bron

2e na Trinitatis - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ez. 17,22-24 [OT]
Joh. 4,1-26 [Evangelie]
Mi. 4,1-7 [OT-alt]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 4 online; Bezoekers : vandaag: 332; Colofon