aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e Zondag van Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Pinksteren, 23 mei 2021
Johannes 14,8-17
Vertaling
8Tegen Hem zei Philippus:
Toon1 ons de Vader en dan is het ons genoeg2 .
9Tegen hem zei Jezus:
Zoveel tijd ben ik bij jullie, en niet ken je mij3 , Philippus;
wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien.
Hoe kan je dan zeggen: toon ons de Vader?
10Geloof je niet dat ik in de Vader ben
en de Vader in mij is?
De woorden die Ik tot jullie spreek, zeg ik niet uit mijzelf,
dat doet de Vader, Die in Mij blijft.
11Geloof me dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is,
en indien niet, geloof dan om díe werken.
12Voorwaar, voorwaar zeg Ik jullie:
wie gelooft in Mij,
de werken die Ik doe, zal hij ook doen
en grotere werken dan deze zal hij doen,
want Ik ga naar de Vader;
13en wat jullie ook vragen in mijn naam,
dat zal Ik doen,
opdat de Vader verheerlijkt wordt in de Zoon.
14Indien jullie mij iets vragen in mijn naam,
Ik zal het doen.
15Indien jullie mij liefhebben,
zullen jullie mijn geboden bewaren.
16En Ik zal de Vader vragen
en Hij zal jullie een andere Helper geven, Die voor altijd bij jullie zal zijn:
17de Geest van de waarheid.
De wereld kan Hem niet ontvangen,
want ze ziet Hem niet en kent Hem niet,
jullie kennen Hem, want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn.
Noten
1δείκνυμι, tonen, bekend maken.
2ἀρκέω, tevreden zijn, voldaan zijn, genoeg zijn.
3Willibrord Vertaling: je hebt mij nog niet leren kennen
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij Pinksteren
Laatste wijziging 18 Mar 2021 20:27:13
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 14,15-31 [Evangelie] de pleitbezorger, Joh. 14,1-14 [Evangelie] , Joh. 14,1-14 [Evangelie] , Joh. 14,15-21 [Evangelie] , Joh. 14,1-14 [Evangelie] , Joh. 14,8-17 [Evangelie] , Joh. 14,15-31 [Evangelie] Laatste woorden, laatste vragen, Joh. 14,15-21 [Evangelie]

Pinksteren - rood
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Gen. 11,1-9 [OT]
Joh. 14,8-17 [Evangelie]

Deze site heeft 232 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 490; Colofon