aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Hemelvaart, 13 mei 2021
Efeziërs 4,1-16
Om alles tot volheid te brengen...
Vertaling
1Als gebondene in de Heer moedig ik jullie dus aan,  
om te wandelen waardig aan de roeping,
waarmee jullie geroepen zijn:
2met alle nederigheid en zachtmoedigheid,
met geduld, elkaar vasthoudend1 in liefde,
3met ijver zich inzettend
om de eenheid van (de) geest te bewaren,
door de band2 van de vrede.
4Eén lichaam en één geest,
zoals jullie ook geroepen zijn
in de éne hoop van jullie roeping,
5één Heer, één geloof, één doop,
6één God en Vader van allen,
die is boven allen en door allen en in allen.

7Maar aan ieder van ons afzonderlijk is de genade gegeven,
naar de mate van de gave door Christus.
8Daarom zegt hij:
Opgestegen in de hoge,
heeft hij de gevangenschap gevangen genomen,
gaven gegeven aan de mensen.3
9Die opgestegen is, wie anders is hij,  
dan die ook afgedaald is,
tot de onderste delen der aarde?
10Hij die zelf afgedaald is,
die is ook opgestegen
boven alle hemelen,
om alle dingen tot volheid te brengen.

11En deze heeft gegeven, zowel apostelen als profeten,
zowel verkondigers4 als herders en leraars,
12om de heiligen toe te rusten tot dienstverlening5 ,
tot opbouw van het lichaam van Christus.
13Totdat wij allen de eenheid van geloof
en de erkenning van de Zoon van God6 ,
bereikt zullen hebben,
tot volgroeid menszijn,
tot het stadium van de volheid van Christus.
14Zodat wij geen onmondigen meer zullen zijn,
die door allerlei wind van leer,
als golven heen en weer geslagen worden,
en door menselijke valsheid7
en verloedering8 op een dwaalspoor gebracht worden.
15Maar laten we, door aan de waarheid vast te houden9 ,
in elk opzicht, door liefde toegroeien naar Hem,
die het hoofd is, Christus,
16van waaruit heel het lichaam samengevoegd en bijeengehouden wordt.
Noten
1let. omhoog houden
2let. samenbinding, vgl. vers 1
3Psalm 68:19
4let. evangelisten
5let. diaconaal werk
6of: het zoon/kind van God zijn
7dobbelspel
8schurkenstreek, bedrog
9of: waarachtig te zijn
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij Hemelvaart
Laatste wijziging 16 Mar 2021 21:32:15
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ef. 4,1-16 [Epistel]

Hemelvaart - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ez. 1,1-5 [OT]
Ez. 1,26-28 [OT]
Ef. 4,1-16 [Epistel]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 4 online; Bezoekers : vandaag: 356; Colofon