aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e van Pasen, 25 april 2021
1 Johannes 3,1-10
Vertaling
1Zie welk een liefde de vader ons gegeven heeft
opdat wij kinderen van God genoemd zouden worden
en dat zijn wij.
Daarom heeft de wereld geen omgang met ons
omdat deze geen omgang heeft met Hem.
2Geliefden, nu zijn wij kinderen van God,
en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn.
Wij weten: wanneer Hij geopenbaard wordt
dan zullen wij aan Hem gelijk zijn,
dan zullen wij Hem zien zoals Hij is.
3En ieder die deze hoop heeft op Hem,
zuivert zichzelf zoals Hij zuiver is.
4Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid;
de zonde ís de wetteloosheid.
5En jullie weten dat Hij openbaar geworden is
om de zonden weg te nemen
en zonde is er in Hem niet.
6Ieder die blijft in Hem zondigt niet;
ieder die zondigt heeft Hem niet gezien
en heeft ook geen omgang met Hem.
7Kinderen, laat niemand jullie doen dwalen;
wie de gerechtigheid doet is rechtvaardig,
zoals Hij rechtvaardig is.
8Die de zonde doet is uit de duivel,
want vanaf het begin zondigt de duivel.
Daarom is de zoon van God openbaar geworden,
om de werken van de duivel te vernietigen.
9Ieder die uit God geboren is doet geen zonde
want zijn zaad verblijft in hem/haar
en hij/zij is niet in staat te zondigen,
want hij/zij is uit God geboren.
10Daardoor zijn de kinderen van God openbaar
én de kinderen van de duivel:
ieder die de gerechtigheid niet doet is niet uit God
evenals degene die zijn broeder/zuster niet liefheeft.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij 4e van Pasen
Laatste wijziging 16 Mar 2021 21:25:08
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Joh. 3,1-8 [Epistel] , 1Joh. 3,1-8 [Epistel]

4e van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ez. 34,1-10 [OT]
1Joh. 3,1-10 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2135; Colofon