aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de zomer | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Deut. 24,17-22 Recht van wees en weduwe
Jes. 65,17-25 De hemel nieuw en de aarde nieuw
Gen. 18,20-33 afdingen over Sodom
1Sam. 1,1-20 Hanna en Peninna
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Deuteronomium 30,15-20
Zegen of vloek
15    Zie, ik leg je vandaag het leven en het goede voor1 ,
        en de dood en het kwade,
16    Want ik gebied je vandaag
        JHWH, jouw god, lief te hebben
        op zijn wegen te wandelen
        en zijn geboden, voorschriften en inzettingen in acht te nemen
        opdat je leeft en talrijk wordt
        en JHWH, jouw god, je zegent in het land
        dat jijzelf in bezit komt2 nemen.
17    Maar als jij je hart afwendt
        en niet luistert
        maar je laat verleiden
        en je neerbuigt voor andere goden
        en hen dient…
18    Ik verkondig je vandaag:
        Voorwaar, je zult zeker te gronde gaan.
        Je zult niet lang leven op de grond
        waarheen je de Jordaan zult oversteken
        om het in bezit te komen nemen.
19    Ik neem tot getuigen tegen jou vandaag
        de hemel en de aarde.
        Het leven en de dood leg ik je voor,
        de zegen en de vloek.
        Kies dan het leven
        opdat je leeft
        jij en je zaad!
20    door JHWH, jouw god, lief te hebben
        gehoor te geven aan zijn stem
        en dichtbij hem te blijven.
        Voorwaar, dat is jouw leven
        en lengte van dagen om te wonen op de grond
        waarvan JHWH onder ede aan jullie vaderen beloofd heeft
        – aan Abraham, Isaak en Jakob –
        dat hij het hun zou geven.
Noten
1Ik bied je aan, ik geef voor je aangezicht. Vgl Deut. 1,8: ik bied je het land aan. Labuschagne beschouwt het ‘voorleggen/aanbieden' van het land in 1,8 en het ‘voorleggen/aanbieden' van ‘het leven en de dood' in 30,15 als een inclusio rondom de inzettingen en verordeningen zoals die het boek Deuteronomium worden ‘voorgelegd/aangeboden'. Labuschagne, Deuteronomium IA, POT 1987, p.93. Idem, Deuteronomium III, POT 1997, p.161.
2Het werkwoord ‘komen' wijst op het perspectief van de spreker (ín het beloofde land). Zie ook vers 18.

Afdrukken | vertaling door siebert-hommes | bij 12e zondag van de zomer
Laatste wijziging 22 Aug 2010 18:04:20
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Deut. 30,15-20 , Deut. 30,15-20
Deze site heeft 254 leden, waarvan 2 online; Bezoekers: vandaag: 725; Colofon