aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Septuagesima | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e van de 40 dagen, 28 februari 2021
Marcus 9,2-10
Vertaling
2Na zes dagen
nam Jezus Petrus, Jacobus en Johannes mee
en voerde hen omhoog een hoge berg op1 ,
apart, alleen hen.
Hij veranderde van gedaante voor hun oog.
3Zijn kleren werden stralend, zeer wit2 ,
zoals geen wolkammer op aarde ze wit kan maken.
4Elia liet zich aan hen zien, samen met Mozes;
ze waren met Jezus in gesprek.
5Petrus antwoordde en zei tot Jezus:
Rabbi, het is goed dat wij hier zijn.
Laten we drie tenten maken:
voor jou één, voor Mozes één en voor Elia één.
6Hij wist niet wat te antwoorden,
want ze waren uiterst bevreesd.
7Het gebeurde:
een wolk overschaduwde hen3 .
Het gebeurde:
een stem uit de wolk:
Deze is mijn zoon, de geliefde4
hoor naar hem.
8Plotseling, toen ze om zich heen keken,
zagen ze niemand meer
dan Jezus, alleen met hen.
9Terwijl ze van de berg afdaalden,
gebood hij hen aan niemand te vertellen
wat ze hadden gezien,
dan wanneer de mensenzoon
uit de doden opstond.
10Dat woord hielden ze bij zich
en samen zochten ze [of: ze hadden woorden] wat dat is:
uit de doden opstaan.
Noten
1Cf. Ex. 24:15v
2Cf. Dan. 7:9
3Cf. Ex. 40:34
4Cf. Mar. 1:11, midden van het Evangelie.
Afdrukken | vertaling door Klaas Holwerda | bij 2e van de 40 dagen
Laatste wijziging 1 Mar 2021 13:00:11
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 9,2-10 [Evangelie] Verheerlijking op de berg, Mar. 9,2-10 [Evangelie] Mijn zoon, die Ik liefheb, Mar. 9,2-10 [Evangelie]

2e van de 40 dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Kon. 19,9-18 [OT]
2Petr. 1,16-21 [Epistel]
Mar. 9,2-10 [Evangelie]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 77; Colofon