aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e van de 40 dagen, 21 februari 2021
Marcus 1,9-15
Vertaling
9En het gebeurde in die dagen
dat Jezus kwam,
vanuit Nazareth, dat Galilees is.
Ook hij werd gedoopt1
de Jordaan in, door (onder) Johannes.
10Direct, toen hij opsteeg uit het water,
zag hij de hemelen zich scheuren2
en de Geest3 als een duif tot hem neerdalen.
11En een stem klonk (gebeurde) uit de hemelen:
Jij bent mijn zoon, de geliefde4 ,
in jou heb ik welgevallen5 !
12En direct drijft de Geest hem uit,6 ,
de woestijn in7 .
13In die verlatenheid was hij veertig dagen,          
terwijl hij beproefd werd8 door (onder) de satan9 .
Hij was bij de wilde dieren10 ,
en de hemelboden11 dienden hem12 .

14En nadat Johannes overgeleverd was,
ging Jezus naar Galilea,
waar hij Gods vreugdeboodschap verkondigt:
15Het moment is in vervulling gegaan
en het koningschap van God is nabij gekomen;
keer om en vertrouw je toe aan dit vreugdebericht!
Noten
1βαπτίζωMar. 1:4-8; Mar. 7:4 (bekers etc.), Mar. 6:14, (Johannes) Mar. 10:38-39, Mar. 11:30
2σχίζω — Cf. Mar. 15:38; LXX Gen. 22:3; Ex. 14:21
3vers 10 en 12: πνεῦμα (ἅγιοϛ): Mar. 1:8; Mar. 3:29; Mar. 12:36; Mar. 13:11
4ἀγαπητός — Cf. Mar. 9:7, Mar. 12:6; Gen. 22:2
5εὐδοκέω — hapax bij Mar. Vgl. Mat. 12:8 (Jes. 42:1, afwijkend van LXX)
6ἐκβάλλωMar. 1:34,39,44 (demonieën, melaatse); Mar. 11:15; Mar. 12:8; Gen. 3:24;
7ἔρημος — Cf. Mar. 1:3-4; Mar. 1:35,45, Mar. 6:31,32,35 vgl. Dt. 8:2 e.v.
8πειράζω Mar. 8:11: Mar. 10:2; Mar. 12:15 (Farizeeën testen Jezus uit met vragen)
znw. πειρασμόϛ Mar. 14:38 Waak en bid, dat je niet in verzoeking komt.. (J. in G.)
9ΣατανᾶςMar. 3:23,26; Mar. 4:15; Mar. 8:33 (tegen Petrus)
10θηρίον — hapax in Mar. zie verder Opb. en 1Kor. 15:32 (ww.)
11ἄγγελος — Mar.1:2; Mar. 8:38; Mar. 13:27
vgl. ook  1Kon. 19:1-8 en Dan. 6:23
12διακονέω — Cf. Mar. 1:31; Mar. 10:45; Mar. 15:41
znw: διάκονοϛ Mar. 9:35; 10:44.
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij 1e van de 40 dagen
Laatste wijziging 14 Feb 2021 16:18:59
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 1,1-13 [Evangelie] , Mar. 1,1-11 [Evangelie] Toen gebeurde het..., Mar. 1,14-20 [Evangelie] , Mar. 1,12-15 [Evangelie] , Mar. 1,14-20 [Evangelie] Roeping, Mar. 1,12-15 [Evangelie] , Mar. 1,12-15 [Evangelie] , Mar. 1,1-11 [Evangelie] , Mar. 1,14-20 [Evangelie]
Exegeses: Mar. 1,1-45 [Commentaar] Berg en Zee bij Marcus, Mar. 1,14-20 [Commentaar] geroepen of geronseld?

1e van de 40 dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Gen. 9,8-17 [OT]
1Petr. 3,18-22 [Epistel]
Mar. 1,9-15 [Evangelie]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 851; Colofon