aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e van de 40 dagen, 7 maart 2021
Exodus 20,1-17
Vertaling
1God sprak al de volgende woorden:
2Ik ben JHWH, jouw God, die je heeft bevrijd uit het land Egypte, uit het slavenhuis.
3Jij moet er geen vreemde goden op na houden in mijn aanwezigheid.
4Je moet voor jezelf geen godenbeeld maken,
ook niet een afbeelding van iets in de hemel boven,
of van iets op aarde beneden
of van iets in het water onder de aarde.
5Je moet je niet neerbuigen voor hen en hen niet vereren.
Want ik, JHWH jouw God, ben een jaloerse God,
die de schuld van vaders ten laste brengt van kinderen,
de derde en de vierde generatie van hen die mij afwijzen,
6terwijl ik trouw bewijs aan duizenden van wie mij liefhebben
en mijn opdrachten serieus nemen.
7Je moet de naam van JHWH, jouw God, niet zomaar, zinloos uitspreken.
Want JHWH laat niet iemand vrijuit gaan die zijn naam zomaar, zinloos uitspreekt.
8De dag van de sabbat moet serieuze aandacht krijgen,
door die een speciale wijding te geven.
9Zes dagen ben je druk bezig en doe je al je werk,
10maar de zevende dag is een ‘sabbat’ (een rustdag),
bestemd voor JHWH, jouw God.
Dan moet je geen enkel werk doen,
jij zelf niet, je zoon en je dochter niet,
ook de man en vrouw bij jou in dienst niet,
ook je vee en de vreemdeling bij jou in je woonplaatsen niet.
11Immers, in zes dagen heeft JHWH de hemel en de aarde gemaakt,
de zee en alles wat er leeft.
Op de zevende dag hield hij rust.
En zo heeft JHWH de dag van de sabbat gezegend
en een speciale wijding gegeven.
12Toon respect voor je vader en je moeder,
want dan zul je een lang leven hebben
op het grondgebied dat JHWH, je God, jou gaat geven.
13Je moet geen moord begaan.
14Je moet geen echtbreuk plegen.
15Je moet niet stelen.
16Je moet niet als leugenachtige getuige tegen je naaste optreden.
17Je moet niet proberen het huis van je naaste in bezit te krijgen.
Je moet niet proberen de vrouw van je naaste,
de man of vrouw die bij hem in dienst is, zijn rund of zijn ezel
in bezit te krijgen,
of wat ook maar je naaste toebehoort.
Afdrukken | vertaling door ETCBC | bij 3e van de 40 dagen
Laatste wijziging 11 Jan 2021 13:29:49
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ex. 20,1-17 [OT] , Ex. 20,1-21 [OT-alt] , Ex. 20,1-17 [OT] , Ex. 20,1-17 [OT] , Ex. 20,1-17 [OT]
Exegeses: Ex. 20,7-17 [OT-alt] Publieke eredienst en het goede leven.

3e van de 40 dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ex. 20,1-17 [OT]
Rom. 7,14-25 [Epistel]
Joh. 2,13-22 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 352; Colofon