aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
onbekend, 1 april 2021
Johannes 13,1-15
De voetwassing
Vertaling
1Voor het feest van Pasen
-toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was
om uit deze wereld over te gaan naar de Vader —
had hij, die de zijnen in deze wereld liefhad,
hen tot het einde lief.
2Terwijl de maaltijd plaatsvond
en de duivel reeds in het hart van Judas van Simon Iskariot had neergelegd
dat hij hem zou uitleveren,
3wetend1 dat de Vader hem alles in handen had gegeven
en dat hij van God was uitgegaan en tot God heengaat,
4stond hij op van de maaltijd,
legde de kleren af
en nam een linnen doek waarmee hij zich omgordde.
5Vervolgens goot hij water in het wasbekken
en begon de voeten van de leerlingen te wassen
en af te drogen met de linnen doek waarmee hij was omgord.
6Hij kwam dan bij Simon Petrus; hij2 zei tot hem:
Heer, wil jij mij de voeten wassen?
7Jezus antwoordde en zei hem:
Wat ik doe, weet jij nu (nog) niet,
na dit alles zul je het begrijpen.
8Petrus zei tot hem:
Jij zult mij de voeten in der eeuwigheid niet wassen!
Jezus antwoordde hem:
Als ik je niet was heb je geen deel aan mij.
9Simlon Petrus zei hem:
Heer, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd!
10Jezus zei hem:
Wie een bad genomen heeft behoeft zich
-behalve de voeten-niet te laten wassen
want hij is geheel rein;
ook jullie zijn rein
maar niet allen.
11Want hij wist wie hem zou uitleveren;
daarom zei hij: jullie zijn niet allen rein.
12Toen hij dan hun voeten had gewassen, nam hij zijn kleren
ging weer aanliggen en zei hen:
Begrijpen jullie wat ik aan jullie heb gedaan?
13Jullie noemen mij 'leermeester' en 'heer',
en dat zeggen jullie goed:
want Ik ben (het)3 .
14Als ik jullie dan de voeten gewassen heb, de heer en leermeester,
dan zijn jullie ook verschuldigd elkaar de voeten te wassen;
15want ik heb jullie een voorbeeld gegeven
opdat, zoals ik aan jullie heb gedaan,
ook jullie zouden doen.
Noten
1nl. Jezus
2nl. Petrus
3verwijzing naar de Godsnaam JHWH, ik ben
Afdrukken | vertaling door Machteld
Laatste wijziging 25 Mar 2021 11:26:12
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 13,1-15 [Evangelie] , Joh. 13,1-17 [] , Joh. 13,1-15 [Evangelie]
Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 302; Colofon