aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e na Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e van de 40 dagen, 14 maart 2021
Efeziërs 2,4-10
Vertaling
4De godheid echter,
die rijk is aan erbarmen,
heeft vanwege zijn grote liefde, waarmee hij ons liefhad,
5ook ons die dood waren door de afvalligheden,  
met Christus levend gemaakt
– door genade zijn jullie gered –
6en mee opgewekt
en in de hemelse gewesten mee neergezet, bij Christus Jezus,
7opdat hij in de eeuwen die komen
de buitengewone rijkdom van zijn genade zou tonen,
door welwillendheid over ons [die] in Christus Jezus [was],
8want door de genade zijn jullie gered,
door geloof,
en dat is niet vanwege jullie,
een Gods geschenk is het
9niet vanwege werken,
opdat niet iemand erover kan roemen,
10want zijn maaksel zijn wij,
geschapen in Christus Jezus tot goede werken
die God voordien heeft bereid,
opdat wij daarin zouden wandelen.
Afdrukken | vertaling door Nico Riemersma | bij 4e van de 40 dagen
Laatste wijziging 6 Mar 2021 17:32:17
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ef. 2,4-10 [Epistel] Met Christus door genade...

4e van de 40 dagen - paars of rozerood
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Joz. 4,19-24 [OT]
Joz. 5,1-12 [OT]
Ef. 2,4-10 [Epistel]
Joh. 6,1-15 [Evangelie]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 965; Colofon