aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e van de 40 dagen, 28 februari 2021
2 Petrus 1,16-21
Vertaling
16Want wij hebben niet vernuftig bedachte mythen gevolgd1
toen we aan u bekend maakten2 de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus,
maar we zijn ooggetuigen geweest van zijn grootheid3 .
17Want Hij ontving van God de Vader eer en glorie4
door zulk een stem tot hem gebracht5 door de majesteitelijke glorie6 :
Deze is mijn zoon, mijn geliefde,
in wie Ik mijn welbehagen heb7 .
18En deze stem hebben ook wij horen komen8
uit de hemel,
toen wij met Hem op de heilige berg waren.
19En wij hebben (nog) meer vastheid9 in het profetische woord.
Jullie doen er goed aan aandacht te geven10 ,
als aan een lamp die schijnt op een donkere plaats,
totdat de dag aanbreekt en de morgenster opkomt in jullie harten,
20dit op de eerste plaats wetende:
elke profetie uit de schriften laat een eigen uitleg niet toe,
21want niet uit de wil van een mens werd ooit voortgebracht11 een profetie
maar door de Heilige Geest gedragen12 ,
hebben mensen van Godswege gesproken.
Noten
1ἐξακολουθέω, volgen, achtervolgen, imiteren
2σοφίζω, wijs maken, instrueren
3μεγαλειότης, majesteit, grootheid, glorie
4δόξα
5ἐνεχθεῖσαν, participium van φέρω, brengen, dragen
6δόξα
7εὐδοκέω
8ἐνεχθεῖσαν, participium van φέρω, brengen, dragen
9βέβαιος, kracht, waarde, geloofwaardigheid, vastheid
10προσέχω
11ἠνέχθη, participium van φέρω, brengen, dragen
12φερόμενοι, participium van φέρω, brengen, dragen
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij 2e van de 40 dagen
Laatste wijziging 1 Mar 2021 21:56:06
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 2Petr. 1,16-21 [Epistel] Op de heilige berg, 2Petr. 1,13-18 [Epistel]

2e van de 40 dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Kon. 19,9-18 [OT]
2Petr. 1,16-21 [Epistel]
Mar. 9,2-10 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 540; Colofon